Koalice SPD a SPO ve Středočeském kraji: zastavíme nelegální imigraci!

SPD: Už žádné další přistěhovalce
  |  Komerční sdělení

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů, jejímž čestným předsedou je prezident republiky Miloš Zeman, má svůj program založen především na hájení zájmů občanů České republiky.

SPD je jediná strana ve sněmovně, která občany a republiku nezradila a jsme od počátku tvrdě proti islamizaci Evropy a naší země. Naše Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) jako jediné v parlamentu prosazuje radikální změnu politického systému – prosazujeme přímou demokracii, odvolatelnost politiků a požadujeme jejich hmotnou, osobní a trestní odpovědnost.

Podali jsme jako první a jediní ústavní zákon o referendu, v němž bude možné hlasovat i o vystoupení z Evropské unie a v němž nebude hlasování znemožněno tématy nebo nesmyslnými procenty zúčastněných voličů.

Prosazujeme zákaz přijímání nelegálních imigrantů na celém území České republiky, včetně našeho kraje a zákaz propagace islámské ideologie. Připravili a podali jsme také zákon o přímé volbě a odvolatelnosti starostů a hejtmanů. Navrhujeme zestátnit exekutory a chceme zrušit poplatky za televizi a platit je přímo z rozpočtu.

Nezapomínáme ani na krajská témata, mezi které patří navrácení vodovodů a kanalizací zpět do vlastnictví obcí a měst za účelem snížení poplatků za vodné a stočné, čímž bychom ukončili vyvádění obrovských zisků z prodeje české vody do zahraničí. Dalším bodem je navrácení důstojnosti a života malým obcím aktivní podporou drobných živnostníků bez zátěže EET, jelikož drobné podnikání tvoří páteř demokratických společností. Cestu vidíme v zavedení paušálních daní pro drobné podnikatele, a tím i výrazné snížení administrativní zátěže. No, a v neposlední řadě je to také spravedlivé dělení dotací na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v obcích i městech. Děti jsou budoucnost našeho národa, proto jejich zdravému vývoji musí být věnována maximální pozornost ze strany státu.

Velice důležité je také hospodárné využívání finančních prostředků kraje, jejichž nemalou část použijeme na postupné opravy nejvíce rozbitých krajských silnic druhých a třetích tříd, které kraje převzaly v tristním stavu od státu v době, když se kraje jako vyšší územní samosprávné celky zřizovaly. Přitom je ale velmi důležité a nutné spolupracovat s dopravními odborníky Policie České republiky, kteří jsou za současného vedení kraje při řešení celé dopravní problematiky včetně bezpečnostních opatření na silnicích upozaděni a na jejich návrhy není většinou brán zřetel.