Ocitne se stovka lékařů na dlažbě? Ministerská vyhláška jim znemožňuje praxi

Jak se vyřeší situace se stovkou studentů?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

České zdravotnictví letos přijde asi o 100 mladých praktických lékařů. Ptáte se proč? Vysvětlení je jednoduché. Termín, kdy se mohli zařadit do oboru a přihlásit do rezidenčního programu, totiž skončil dříve, než dostali diplomy. Jak se něco takového mohlo stát a jak to bude Ministerstvo zdravotnictví ČR řešit?

Absolventi dostávají diplomy při promocích v průběhu července. Termín pro přihlášení do programu ale vypršel už 30. 6. O této podmínce nikdo nevěděl, protože ji MZČR zveřejnilo až na konci července.

"Rezidenční místa jsou jedinou šancí absolventů, jak se stát praktickými lékaři. Dotace na toto místo alespoň zčásti kryje tříletou povinnou specializační přípravu. Bez ní to zkrátka nejde. Program rezidenčních míst vyhlašuje MZČR vždy počátkem roku, kde tato podmínka nebyla. Není tedy možné splnit novou podmínku MZČR, že tak mohou učinit jen ti, kteří se přihlásí do oboru do 30. 6.," říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL).

Nikdo nebyl připraven

Podle SVL a Mladých praktiků nebyla ještě na začátku letošního roku nikde zmínka, že letošní absolventy něco takového čeká. Samotnou informaci zveřejnilo ministerstvo na portále IPVZ až 21. 7., tedy zcela po termínu.

Kritickou situaci by podle praktiků řešila výjimka, podle níž by se do rezidenčního programu mohli přihlásit čerství absolventi, kteří si požádali o zařazení po 30. 6. Tedy tak jako v minulých letech. Letos dostalo všeobecné praktické lékařství celkem 100 rezidenčních míst. Dotace na jedno místo po dobu 3 let činí 1 440 000 Kč.

"Zájemci o obor všeobecného praktického lékařství se nemohou jít specializovat v oboru jen do nemocnice, tam totiž akreditovaní praktici nejsou. Nemocnice, pokud jsou zařazeni do oboru jako praktičtí lékaři, je ani nepřijmou a naopak po nich žádají zaplatit příslušné stáže. Nyní hrozí, že si budou muset zvolit — pokud nebudou chtít být nezaměstnaní nebo odejít do zahraničí — jiný obor a my tak v době řídnoucích řad mladých lékařů ztrácíme další stovku," vysvětluje doc. Býma.

Jak říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová, příprava rezidentů je složitá, administrativně náročná a pro rezidenty i školitele nedobře placená. "Přesto je zde obrovská snaha se mladým věnovat a doplňovat tak počty praktických lékařů, kteří odcházejí do důchodu," říká MUDr. Pfeiferová.

"To, co se nyní děje, je diskriminace a je to absolutně nefér vůči letošním absolventům. Řadu z nich znám osobně, jsou to nadšení lidé, o obor se aktivně zajímali už během studií a teď to vypadá, že se namísto praxe v ordinacích půjdou zaregistrovat na úřady práce, než ministerstvo vydá k celé věci jasné stanovisko."

Přijde náprava?

SVL se ihned po zjištění problému obrátila na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o nápravu — k té však nedošlo. "Oficiální zdůvodnění je, že ve specializační přípravě došlo vzhledem k novele zákona 95/2004 Sb. ke změnám. V oboru Všeobecné praktické lékařství se ale na rozdíl od jiných specializací nemění její název, nemění se ani výše dotace nebo její struktura," dodává doc. Býma.

I my jsme se snažili přijít na to, kde vlastně problém vznikl, a kontaktovali jsme ministerstvo zdravotnictví. "Včera příslušní náměstci předložili panu ministrovi řešení. Samozřejmě nechceme, aby bylo těchto 100 lékařů vyřazeno z dotací," vysvětlila nám Štěpánka Čechová, ředitelka odboru komunikace s veřejností, a také podotkla, že je samozřejmě v jejich zájmu podporovat absolventy programem rezidenčních míst.

K celé věci podle všeho došlo v průběhu legislativního procesu, kdy nebylo možné předjímat, jak rychle bude novela přijata a kdy vstoupí v účinnost.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň věří, že nakonec najde způsob, jak celou věc napravit.