Hlavolam jménem regulační poplatek. Vztahuje se i na děti samoživitelek?

Děti od regulačního poplatku nejsou osvobozeny, ale jsou tu výjimky
Zobrazit fotogalerii (2)
05.09.2017 - 16:00   |  

Vztahuje se regulační poplatek opravdu na všechny, nebo jsou tu výjimky? To je celkem zapeklitá otázka, kterou řeší všichni, jež mají hluboko do kapsy. Jaká je realita a existuje možnost, jak se poplatku 90 korun vyhnout?

"Jsem samoživitelka, už několikrát jsem musela s dítětem na pohotovost a i těch 90 korun je v mém rozpočtu znát. Řekli mi, že regulační poplatky neplatí jen ten, kdo je v hmotné nouzi. Jak se ale hmotná nouze prokazuje?" zeptala se jedna ze sociálně slabších maminek. A to je zřejmě jádro celého problému.

Pokud bude potvrzení o hmotné nouzi vydáno, má pro účely zproštění od regulačních poplatků platnost 30 dnů.

V současné době se obecně platí regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Pojištěnec, respektive jeho zákonný zástupce ho neplatí, jestliže v rámci pohotovostní služby shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Děti osvobozeni nejsou, ale…

Jsou tu samozřejmě výjimky. Regulační poplatek se totiž nevztahuje na pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením, na pojištěnce svěřené do pěstounské či poručnické péče.

Jak se hmotná nouze posuzuje?

"Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění neplatí regulační poplatky pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle příslušného právního předpisu," vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávkami v systému pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Orgánem pomoci v hmotné nouzi pak je Úřad práce České republiky (krajské pobočky a pobočka pro Prahu) a také ministerstvo práce a sociálních věcí.

Posuzování hmotné nouze je velmi složitým procesem, přičemž orgány pomoci v hmotné nouzi mají určitou volnost v rozhodování. Podle zákona nespadná do hmotné nouze ten, kdo prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Nepatří tam ani osoby, které nejsou v pracovním či obdobném vztahu ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost a nebo nejsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Orgán pomoci v hmotné nouzi má ale možnost v odůvodněných případech určit, že dotyčného bude považovat za osobu v hmotné nouzi. Naopak může určit, že osobou v hmotné nouzi není člověk, jehož celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mu mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Pokud se cítíte jako osoba, která má právo na úlevu v rámci regulačního poplatku, pak je bezesporu nejlepší kontaktovat přímo úřad práce a informovat se o možnostech v konkrétní situaci.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru