Hlavolam jménem regulační poplatek. Vztahuje se i na děti samoživitelek?

Děti od regulačního poplatku nejsou osvobozeny, ale jsou tu výjimky
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Vztahuje se regulační poplatek opravdu na všechny, nebo jsou tu výjimky? To je celkem zapeklitá otázka, kterou řeší všichni, jež mají hluboko do kapsy. Jaká je realita a existuje možnost, jak se poplatku 90 korun vyhnout?

"Jsem samoživitelka, už několikrát jsem musela s dítětem na pohotovost a i těch 90 korun je v mém rozpočtu znát. Řekli mi, že regulační poplatky neplatí jen ten, kdo je v hmotné nouzi. Jak se ale hmotná nouze prokazuje?" zeptala se jedna ze sociálně slabších maminek. A to je zřejmě jádro celého problému.

Pokud bude potvrzení o hmotné nouzi vydáno, má pro účely zproštění od regulačních poplatků platnost 30 dnů.

V současné době se obecně platí regulační poplatek 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Pojištěnec, respektive jeho zákonný zástupce ho neplatí, jestliže v rámci pohotovostní služby shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Děti osvobozeni nejsou, ale…

Jsou tu samozřejmě výjimky. Regulační poplatek se totiž nevztahuje na pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením, na pojištěnce svěřené do pěstounské či poručnické péče.

Jak se hmotná nouze posuzuje?

"Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění neplatí regulační poplatky pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle příslušného právního předpisu," vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Dávkami v systému pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Orgánem pomoci v hmotné nouzi pak je Úřad práce České republiky (krajské pobočky a pobočka pro Prahu) a také ministerstvo práce a sociálních věcí.

Posuzování hmotné nouze je velmi složitým procesem, přičemž orgány pomoci v hmotné nouzi mají určitou volnost v rozhodování. Podle zákona nespadná do hmotné nouze ten, kdo prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.

Nepatří tam ani osoby, které nejsou v pracovním či obdobném vztahu ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost a nebo nejsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Orgán pomoci v hmotné nouzi má ale možnost v odůvodněných případech určit, že dotyčného bude považovat za osobu v hmotné nouzi. Naopak může určit, že osobou v hmotné nouzi není člověk, jehož celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mu mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Pokud se cítíte jako osoba, která má právo na úlevu v rámci regulačního poplatku, pak je bezesporu nejlepší kontaktovat přímo úřad práce a informovat se o možnostech v konkrétní situaci.