Lipovou ulici budou rekonstruovat, přinese to komplikace pro obyvatele

V Lipové ulici se začně pracovat ještě tento měsíc a skončí příští rok v dubnu
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Jako by toho nebylo o prázdninách v nymburských sídlištích dost, ovšem bude se pokračovat i po jejich skončení. Stavební práce by měly probíhat v lokalitě Lipové ulice. Co se bude rekonstruovat a jaké omezení to přinese pro obyvatele, kteří zde žijí?

Lipová ulice je další na řadě v rámci rekonstručních prací, které provádí město Nymburk. Právě v této lokalitě by se měly zanedlouho rozjet stavební práce, které se budou týkat primárně rekonstrukce komunikace. "Nejprve půjde o úsek mezi ulicemi Okružní - Hronětická, následně pak Hronětická - Doubravská a ve finále Doubravská - Feuersteinova," vysvětlil vedoucí odboru rozvoje a investic Bohumil Klicpera.

Kanalizace a vozovka ve špatném stavu

V rámci stavebních úprav se půjde do hloubky problému, jelikož se bude rekonstruovat nejen vozovka, ale také chodníky a celkově i veřejné osvětlení. Též se vyřeší výsadba zeleně. Vodovody a kanalizace také provedou výměnu páteřních rozvodů kanalizace, a to včetně přípojek k domům.

Stavební práce v Lipové ulici budou probíhat od září do dubna následujícího roku.

Podobná skutečnost se hodně dotkne samotných majitelů nemovitostí, primárně pak těch, kteří v současné době nemají vodovodní a kanalizační přípojky v pořádku. Musí si totiž sami zajistit u VaK Nymburk přes písemnou objednávku napravení situace.

 

Lokalita se stane nebezpečnou

Občané, kteří žijí ve zmíněné lokalitě, si budou muset během stavebních prací dávat velký pozor. "Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích během realizačních prací. V době výstavby budou vjezdy vozidel do objektů zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou," nabádá Klicpera všechny obyvatele.

"Celé léto se někde v Nymburku kopalo a stavělo a koukám, že ani na podzim nebude klid," nemá z dalších stavebních prací radost Karla Sokolová, která to vyjádřila na jedné z facebookových diskuzí.

Stavební práce současně probíhají také v Dlabačově ulici

Ty už odstartovaly v červnu a budou pokračovat až do měsíce října tohoto roku. Ulice je v současné době zjednosměrněna, a to ve směru od Elektroservisu Svoboda k půjčovně nářadí.

V rámci těchto stavebních prací dojde k výstavbě chodníku včetně opravy krajnice s napojením na chodník, odvodnění chodníků polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného osvětlení a také k umístění nového mobiliáře (lavičky či odpadkové koše).

Během stavebních prací tu budou problémy s parkováním. Město žádá majitele vozidel, aby ve vlastním zájmu umístili svá vozidla po dobu výstavby do bočních ulic mimo dosah staveniště.


Zdraví

Hobby