Ve schránce byly staré bankovky i půlkrejcary. Střecha Plzeňské brány odkryla kus historie

Oprava Plzeňské brány v Berouně vydala poklad. Co našli řemeslníci uvnitř schránky?
Zobrazit fotogalerii (8)
  |  

Město Beroun nechalo opravit Plzeňskou bránu a ta vydala poklad. Řemeslníci v báni umístěné na hřebenu střechy našli kovovou schránku.

Schránka byla slavnostně otevřena na berounské radnici. Vedle písemností, z nichž byly pořízeny kopie a originály uloženy v okresním archivu, obsahovala schránka bankovky, jimiž se platilo od padesátých do devadesátých let 20. století, a 31 kusů starých mincí. O opravě Plzeňské brány jsme psali zde.

Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského opevnění, vybudovaného  na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37 hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstalo celkem 20 v různém stupni zachovalosti. Hlavní hradba byla navíc obklopena parkánovou zdí a hradebním příkopem, zajišťujícím větší obranyschopnost města.

Platidla z dob císaře Josefa II.

"Podle historika Miloše Garkische jsou nejcennějším nálezem dva půlkrejcary z roku 1782, které byly raženy ještě za života císaře Josefa II. Staré dokumenty a bankovky budou vráceny ve schránce zpět do báně společně se současnými platidly, dobovým tiskem, propagačními materiály o městě a okolí a dopisem budoucím generacím, v němž bude stručně popsán vývoj města od roku 1990, tedy od doby, kdy byla schránka naposledy otevřena," informovala o nálezu a dalším postupu mluvčí berounské radnice Petra Lišková.

Celá oprava začala 11. září letošního roku. Týkala se především opravy prasklé střešní krytiny včetně lokální výměny latí a narovnání lvíčka na špičce brány. Pracovníci stavební firmy obnovili vnitřní omítky, které byly poničené zatékáním do objektu.

Práce vyšly na čtvrt milionu korun

Za opravu berounská radnice zaplatila z městského rozpočtu 200 tisíc korun, dalších 50 tisíc korun přispělo ministerstvo kultury z Fondu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Současně s opravou brány se připravuje i projektová dokumentace na další opravu historického objektu, tentokrát opravu jižní části hradeb. Město se také pustilo do opravy kaple Panny Marie Bolestné.