Pražané, co ve svém městě potřebujete? Vznikne mapa vašich potřeb

Chybí například dětská hřiště, aby se paní prinátorka mohla klouzat?
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Praha si nechá vypracovat mapu infrastrukturních potřeb. Dokument má městu ukázat, kde chybí například školy, ordinace lékařů nebo obchody. Podobné projekty už jinde běží, metropole se tak konečně přidá po dlouhých tahanicích.

Mapa má sloužit při plánování rozvoje města a výstavbě. Vypracuje ji Institut plánování a rozvoje (IPR), který se o ni bude starat. Záměr vytvořit mapu radní projednávali několikrát, schválili jej až teď. "Chceme vytvořit komplexní mapu chybějící vybavenosti, která nám v předstihu pomůže zjistit potenciální problémy, s nimiž by se pak občané museli každodenně potýkat. Zároveň to bude nástroj pro místní samosprávy, díky kterému budou moci lépe definovat potřebnou infrastrukturu," vysvětlila náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Na co se zaměří?

Mapa má být využívána při přípravě a aktualizaci územně plánovacích dokumentací, územně analytických podkladů nebo územních studií. Zaměří se na základní lokální infrastrukturu a občanskou vybavenost. Tedy nejen na množství škol, obchodů či úřadů, ale například i na vzdálenost od bydlišť, kapacitu a podobně. Mapa bude obsahovat i tabulkovou část.

Mapa bude sledovat několik oblastí. První je občanská vybavenost a služby a kultura. Druhou skupinou bude volnočasová infrastruktura, což zahrnuje například parky, hřiště a sportoviště. Poslední skupinou jsou komerční služby, kdy se bude mapa zabývat rozmístěním obchodů. V budoucnu má být dokument, který bude v elektronické i tištěné podobě, revidován a aktualizován.

Využívat jej bude nejen město a jeho úředníci, ale i městské části. Primárně bude dokument řešit území Prahy, ale rovněž bude brát v potaz i její bezprostřední okolí a jeho rozvoj. Poté, co záměr schválí radní, IPR bude mapu tvořit ve dvou etapách, kdy nejdříve zajistí všechna nutná data včetně věkové struktury obyvatelstva v té které části, vytvoří webovou aplikaci a základní uživatelské rozhraní.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru