Očkování malých dětí se zásadně mění. Hexavakcíny už nebudou čtyři

Očkování doznalo zásadních změn, jaké to jsou?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Nový rok přináší zásadní změnu v rámci očkování malých dětí. Očkovací kalendář dozná poměrně zásadních změn oproti dřívějšku. Snížení nedoznají pouze hexavakcíny, ale také dávky v rámci očkování proti dětské obrně.

Hlavní změnou, se kterou musí maminky od nového roku počítat, je snížení počtu dávek u očkování hexavakcínou ze čtyř na tři. Nově se také snižuje počet dávek u očkování proti dětské obrně, a to z pěti na čtyři. Změny se budou týkat také stanovení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Posunu dozná také druhá dávka očkování, která se bude moci realizovat do vyššího věku. Ke změnám došlo v důsledku novelizace vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.

Schéma 2+1

Očkovací program začíná standardně hexavakcínou, která děti chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Se startem nového roku se hexavakcínou očkuje ve schématu 2+1, což znamená, že se realizují pouze tři dávky.

Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami a třetí dávkou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte. Pouze u nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky v intervalech nejméně jednoho měsíce a čtvrtou dávkou podanou s odstupem nejméně 6 měsíců.

Děti, které jsou ohrožené a splňují stanovená indikační kritéria, jsou navíc očkovány už v prvním měsíci života i proti tuberkulóze. U nich se pak základní očkování hexavakcínou provádí ve schématu 2+1 od započatého 13. týdne po narození, ovšem ne dříve, než se zahojí postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli bez změny

I nadále se od nového roku provádí v době od dovršení 5. do dovršení 6: roku věku dítěte a později ještě spolu s aplikací čtvrté dávky proti přenosné dětské obrně od dovršení 10. do dovršení 11. roku. Tím, že se proti šesti chorobám včetně dětské obrny očkuje již jen třemi dávkami, nikoli čtyřmi, odpadla pátá dávka očkování proti dětské obrně.

Děti se již také nepřeočkovávají proti tetanu v době mezi 14. a 15. rokem věku; přeočkování proti tetanu se provádí ve věku mezi 25 a 26 lety a další přeočkování má následovat vždy po každých 10–15 letech.

Do novely vyhlášky bylo naopak doplněno, že není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Stanovena horní hranice u spalniček, zarděnek a příušnic

Základní očkování se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte. Druhá dávka očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se podá od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku věku dítěte. Došlo tedy k výraznému posunu a zpřesnění – dosud se očkovalo od prvního dne 15. měsíce a bez stanovené horní hranice, druhá dávka se pak podávala za 6–10 měsíců po podání první, případně i později.

Povinné očkování proti pneumokokovým nákazám zrušeno

Ve vyhlášce již tento druh očkování obsažený není. Děti, a to všechny, je však možno proti těmto druhům nákaz očkovat podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Očkování je hrazeno, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány nejpozději do 7. měsíce věku pojištěnce. Hrazeno je také přeočkování, pokud se tedy událo do 15. měsíce věku.

Očkování proti lidskému papilomaviru už i pro chlapce

Dívky v tomto případě mají tuto vakcinaci hrazenou již od roku 2012. "Důvodem tohoto rozšíření dobrovolného plošného očkování chlapců je genderová vyváženost i rychlejší populační dopad v případě, že jsou obě pohlaví očkována souběžně. Další změny v očkování se týkají novorozených dětí i seniorů," uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.