Orlická přehrada projde velkou stavební úpravou. Silnice v koruně hráze bude rok uzavřena

Orlickou přehradu čekají rozsáhlé stavební práce. Kromě modernizace lodního výtahu se bude stavět bezpečnostní přeliv, který uzavře silnici vedoucí korunou hráze na jeden rok
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Povodí Vltavy zadalo vítězi veřejné zákazky projektovou dokumentaci na modernizaci lodního výtahu na Orlické přehradě. Rozsáhlejší úpravy ale čeká samotnou hráz, která bude zabezpečena před velkou vodou. Co to bude znamenat pro provoz na silnici vedoucí korunou hráze a na kolik milionů vyjdou úpravy?

Mezi lidmi se šíří zaručené zprávy, že Orlická přehrada bude zcela vypuštěna kvůli plánovaným rekonstrukcím. Na to reagoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán, že je to nesmysl. Podle něj nedovoluje úplné vypuštění nádrže manipulační řád tohoto vodního díla. Nicméně se počítá s částečným upuštěním nádrže, ale jen tolik, aby to prý neohrozilo rekreaci. Co se tedy konkrétně chystá na přehradě?

Práce začnou modernizací lodního výtahu

Práce jsou naplánovány na dobu dvou let. V první řadě se má začít modernizovat lodní výtah. Ten je technickým unikátem nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Překonává výšku více než 70 metrů a přepravu lodi po 277 metrů dlouhé kolejové dráze. Výtah byl postaven při výstavbě orlické přehradní hráze a způsob přepravy lodi se od té doby nezměnil.

Vozík je ve stanici zanořen do vody tak, aby loď do něj vjela. Následně je přivázána, takže po jeho vynoření visí na kurtách. Přeprava po kolejích probíhá nasucho. V horní části dráhy je vozík vždy otočen, aby byla loď při zanoření vozíku v koncové stanici schopna pohodlného vyplutí. Po rekonstrukci v roce 2012 vozík převeze lodě do hmotnosti 3,5 tuny.

Přeliv umožní upuštění přehrady v případě ohrožení

Rozsáhlejší práce pak bude představovat výstavba nového bezpečnostního přelivu, který bude postaven na pravé straně hráze vedle výtahu. Práce budou trvat asi dva roky a nejen pro místní obyvatele žijící na obou březích Vltavy bude nepříjemným omezením až rok trvající uzavření komunikace vedoucí po koruně hráze.

Vodní dílo Orlík:

je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému umělému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější přehradu v České republice (720 000 000 m ³).

Podle Povodí Vltavy práce nenaruší letošní rekreační sezonu. Uzavření silnice pak bude znamenat pro osobní vozy i autobusové spoje využití objízdných tras. Ty se teprve budou s dotčeným obcemi a úřady řešit. Pěší budou mít k dispozici lávku v Solenicích pod přehradou. Vybudování bezpečnostního přelivu, který v případě povodní umožní vypustit obrovské množství vody z nádrže, vyjde zhruba na 830 milionů korun.

"Po dobu výstavby předpokládáme omezení provozu lodního zdvihadla na hrázi vodního díla Orlík. Nelze také vyloučit snížení hladiny ve vlastní nádrži v určitých fázích výstavby. Nicméně případný vliv na letní rekreaci se budeme snažit minimalizovat," sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán a znovu upozornil, že rozhodně není v plánu úplné vypuštění vodní nádrže.

Orlická přehrada prošla obrovskou zatěžkávací zkouškou při povodních v srpnu 2002, kdy nás zasáhly katastrofální povodně. Velká voda zcela zničila elektrárnu v hrázi a způsobila rozsáhlé škody v obci Solenice přímo pod hrází.