Nové kralupské náměstí se již pomalu rýsuje. Chybět nebude ani vodní prvek s vodotryskem

Palackého náměstí v roce 2010 připomínalo spíše šedou pláň, než prostor reprezentující město.
Zobrazit fotogalerii (10)
 

Revitalizace centra města, kterou odstartovala adaptace obchodního domu Máj na budovu nové radnice, je v plném proudu. Zatímco v uplynulých dvou letech byla provedena úprava prostoru kolem městského úřadu a kostela, v letošním roce na ni plynně naváže výstavba nové ulice, zvané Pivovarská, a zároveň bude zrekonstruován zbytek Palackého náměstí. Nevzhledný asfalt nahradí dlažební kostky, dojde k instalaci moderního osvětlení, vysází se vzrostlá zeleň a nebude chybět ani vytoužený vodotrysk.

V průběhu minulých let se Kralupy nad Vltavou postupně změnily k nepoznání. Atraktivní městské koupaliště plné zeleně, zrekonstruovaný plavecký bazén s wellness centrem i bylinkovou saunou, které místním může každý závidět, a také zmodernizovaný kulturní dům s 3D projekcí, to jsou jen zlomky toho, co se podařilo ve městě během relativně krátké doby udělat.

Z ošklivého káčátka střediskem kultury a sportu

Významně k tomu přispěla také úspěšná finanční politika místostarosty Libora Lesáka, kterému se s jeho týmem podařilo dosáhnout na řadu dotačních titulů, a tak mohlo dojít třeba k opravám všech kralupských škol, k proměně nevzhledných teras u mostu na multifunkční prostor s infocentrem či k instalaci bezpečnostních přelivů na rybnících v Zeměchách. Uspořené peníze díky tomu nyní mohou být využity na to, co Kralupy pálí nejvíc, tedy na revitalizaci centra města.

Nejen zkrášlit, ale i rozšířit

Hlavním problémem města není pouze nehezký vzhled zdejšího centra, ale také jeho nepravidelný tvar a malá velikost. Právě proto se radnice rozhodla rozšířit střed Kralup směrem na sever, na sídliště Cukrovar. 

V této frekventované lokalitě, kam kvůli návštěvě plaveckého bazénu a sportovní haly míří také řada návštěvníků Kralup, vznikne Park přátelství, který se stane nejen příjemnou odpočinkovou plochou, ale také pietním místem, jež připomene význam republiky i důležitost partnerských měst. 

Právě jeho absence a také malé, značně ošklivé náměstí, které nedokáže Kralupy dostatečně reprezentovat, trápí místní asi ze všeho nejvíc. Bohužel, Kralupy se začaly rozvíjet až v průběhu 2. poloviny 19. století, kdy díky nárůstu průmyslových podniků nastal příliv nových obyvatel, pro které bylo třeba rychle vybudovat další domy. Stavělo se proto, kde bylo místo, a na vhodné urbanistické řešení již zkrátka nezbyl prostor.

Průmysl přinesl rychlý rozvoj a upozadil vzhled

Výsledkem tak bylo nevelké centrum, plné továren, jemuž dominovalo nepříliš atraktivní Palackého náměstí na místě dřívější návsi, kde kromě secesních domů vyrostl také funkcionalistický hotel, zkrátka všehochuť. Následně, kvůli bombardování, byla řada staveb poškozena a vznikly ošklivé proluky mezi domy, patrné dodnes. Samozřejmě nepomohla ani rekonstrukce trati v 80. letech 20. století, kdy blok budov v západní části náměstí nahradil nevzhledný železniční násep.

Od přelomu století se revitalizace centra města stala prioritou několika kralupských zastupitelstev. S reálnou přípravou se však začalo až po volbách v roce 2010. „Jako první jsme se začali soustředit na adaptaci již dosluhujícího obchodního domu Máj, na budovu nové radnice,“ vzpomíná místostarosta Libor Lesák s tím, že městský úřad byl slavnostně představen občanům 23. prosince 2013 a následující investiční akce na sebe nenechaly dlouho čekat.

S novou radnicí přišly první změny

Již koncem srpna 2016 byla zahájena I. etapa řešení zpevněných ploch v centru města. „Během ní došlo k úpravě prostoru kolem kostela, včetně malého parku mezi ním a Mostní ulicí, kde byl trávník nahrazen mlatovým povrchem a celé místo decentně upraveno,“ přibližuje vedoucí odboru realizace investic Marcela Horčičková a dodává, že během úprav kolem chrámu došlo také k odkrytí vzácné mozaikové dlažby. Ta byla následně odborně zrestaurována a dnes působí jako přirozený magnet na návštěvníky, kteří do Kralup zavítají.

Revitalizace náměstí...
...nebude jedinou letošní investiční akcí města. Mimo jiné se Kralupáci mohou těšit třeba na bezbariérový chodník v ulici Hybešova či na nové parkoviště v ulici Dobrovského. Žáci ZŠ gen. Klapálka se zase dočkají zrekonstruovaného sportovního areálu

Kromě toho již od počátku letošního roku také město  získalo několik dotací. Jedná se třeba o přípěvek na projekt zlepšení kvality ovzduší ve městě či na vytvoření  plánu, jenž navrhne opatření na vybudování nízkoemisních zón.

V současné době probíhá II. část rekonstrukce městského centra, během které dozná Palackého náměstí asi nejviditelnějších změn. „Již v průběhu března začaly přípravy na výstavbu nové ulice, zvané Pivovarská, která spojí prostor před kostelem s Žižkovou ulicí,“ vysvětluje Libor Lesák, jež zmiňuje, že nutností budou také bourací práce. K zemi tak půjde třeba budova bývalé trafostanice, která se přestěhuje o ulici dál.

Náměstí konečně začne plnit svou funkci

Následně dojde k nahrazení původních betonových a živičných povrchů kolem sladovny mnohem honosnější žulovou dlažbou. V místě, kde nacházela spilka, tedy kvasírna pivovaru s ležáckými sklepy, jež byla v červnu loňského roku společně s dvěma dalšími domy zbourána, budou nejprve položeny nové podkladní vrstvy a teprve poté instalována dlažba. V opačném případě by se povrch mohl začít propadat.

„Především je však naším cílem vytvořit hezké prostředí pro setkávání všech generací, kde se každý bude cítit příjemně,“ představuje svou vizi kralupský místostarosta s tím, že následně dojde k osázení vzniklého prostranství vzrostlou zelení, instalaci nového veřejného osvětlení, umístění laviček a samozřejmě nebude chybět ani tolik očekávaný vodní prvek s vodotryskem. Na tuto investiční akci, jež bude realizována společností Gardenline, s. r. o., a vyjde na zhruba 22 000 000 Kč, naváže ještě III. etapa.

Pivovar se promění v multifunkční centrum

V jejím rámci dojde k povrchovým úpravám ve zbylé části náměstí, kde dnes parkují vozidla, a v západní části Palackého ulice, které plynule naváží na již opravené plochy v rámci I. a II. etapy rekonstrukce. Stejně jako v případě okolí pivovaru budou nejprve odstraněny živičné povrchy, následně dojde k instalaci inženýrských sítí, ke zhutnění zemní pláně a položení podkladních vrstev, na které přijde žulová dlažba.

Pokud budou práce probíhat bez větších problémů, po nové pěší a odpočinkové zóně, lemované stromky a lavičkami, ve kterou se značná část Palackého náměstí promění, by se občané mohli projít již během letošního prosince. Kromě toho se změny dočká také samotný pivovar, který se promění na moderní multifunkční centrum, jež by mohlo své brány otevřít občanům již v roce 2022.