Rodiště lobbisty Mrázka láká k výletu. V Českém Brodu jsou nejen krásné kostely, ale i pivovar

Město se nachází asi 27 km od Kolína a žije tu okolo sedmi tisíc obyvatel
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Město se nachází asi 27 km od Kolína a žije tu okolo sedmi tisíc obyvatel. I když je poměrně malé, nachází se tu mnoho zajímavých atraktivit, které stojí za to zhlédnout. Proč se Český Brod vyplatí navštívit a co vše je tu k vidění?

Český Brod je gotickým městem, které nejspíše založil pražský biskup Jan I. ve 12. století jako trhovou osadu na trstenické stezce, která spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Na město jménem Biskupský Brod byla osada povýšena pražským biskupem Janem III. z Dražic pravděpodobně v roce 1268.

Současně udělili městu právo na hradby. V roce 1289 byl Brod již trhovým městečkem. Biskup Tobiáš žaluje roku 1289 králi Václavu II., že Konrád a Jindřich z “Altenburga” vyplenil dvůr v jeho Kejích a dvůr v Liblicích a jiné dvě vsi i s Brodem, trhovým městečkem naším, a Brod sám vypálili.

Jméno Brod je odvozeno od říčního brodu přes říčku Šemberu na cestě, která směřuje z Prahy do Kolína. Současný název Český Brod se používá od počátku 14. století.

Konec biskupského a arcibiskupského města

K němu došlo během husitských válek, ve kterých samo město hrálo významnou roli. V roce 1438 byl Český Brod povýšen Zikmundem Lucemburským na královské město a také mu byl přidělen dnešní erb. Následný hospodářský rozkvět byl v roce 1512 přerušen, jelikož město poškodil požár. Během třicetileté války pak bylo město dvakrát vypleněno a to mělo samozřejmě velké následky.

Dalším stěžejním momentem byl rok 1845, kdy byl Český Brod napojen na klíčovou železnici mezi Prahou a Vídní. Mohla tu díky tomu proběhnout relativně dynamická industrializace a zakládání důležitých podniků (lichtenštejnský cukrovar nebo pivovar). Nastal tak nejen nárůst města, ale také výstavba honosných městských budov.

Modernizace pokračovala i ve 20. století

Především se rozšiřovala zástavba a ve 2. polovině století ráz města dotvořila panelová výstavba, realizovaná především v jeho jihozápadní části a přeložení státní silnice mimo samotné město jižním směrem.

V budově zdejšího gymnázia byla podepsána 8. května 1945 ve 21:05 kapitulace zbytku německých vojsk ve středních Čechách. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Dvojice kostelů a pivovar

Z atraktivit města nutno představit především kostel sv. Gotharda, který se stal již v první polovině 14. století. Kolem roku 1500 byl pozdně goticky přestavěn, roku 1613 šel pak do renesanční podoby. Dnes má barokní vzhled, který vznikl přestavbou v letech 1765 - 1772. Poblíž něj se nachází kamenná zvonice a v ní zvon Marie z roku 1689.

Známým městským rodákem je podnikatel a lobbista František Mrázek, který se z řadového veksláka stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí. Narodila se tu ale také zpěvačka Yvetta Simonová nebo Josef Miškovský.

Dalším kostelem ve městě je kostel Nejsvětější trojice, který byl postaven v letech 1560 - 1562 jako kostel náležící ke hřbitovu, který tam byl přenesen od kostela sv. Gotharda. Jeho dnešní podoba je z roku 1613.

Atraktivní je bezesporu i Měšťanský pivovar, který stál původně vedle novorenesanční radnice. Nový pivovar byl stavěn od roku 1861 na místě bývalého lomu. Otevřen pak byl roku 1884 a vyprojektován firmou Novák a Jahn. V roce 1912 přibyla varna a roku 1933 postavila firma Kapsa a Müller dominantní sladovnu s kupolí.

Na počátku roku 1949 byl znárodněn. Vyrábělo se tu například 10° výčepní světlé pivo, 12° světlý ležák a 14° tmavý speciál Granát. Budovy pivovaru a sladovny jsou dnes opraveny. Majitel má zájem navázat na přerušenou tradici českobrodského pivovarnictví a pracuje na tom již od roku 1994.


Životní styl

Zdraví

Hobby