Rodiště lobbisty Mrázka láká k výletu. V Českém Brodu jsou nejen krásné kostely, ale i pivovar

Město se nachází asi 27 km od Kolína a žije tu okolo sedmi tisíc obyvatel. I když je poměrně malé, nachází se tu mnoho zajímavých atraktivit, které stojí za to zhlédnout. Proč se Český Brod vyplatí navštívit a co vše je tu k vidění?

03.05.2018 - 12:05   |  
Město se nachází asi 27 km od Kolína a žije tu okolo sedmi tisíc obyvatel
Zobrazit fotogalerii (4)

Český Brod je gotickým městem, které nejspíše založil pražský biskup Jan I. ve 12. století jako trhovou osadu na trstenické stezce, která spojovala Prahu s jižní a východní Evropou. Na město jménem Biskupský Brod byla osada povýšena pražským biskupem Janem III. z Dražic pravděpodobně v roce 1268.

Současně udělili městu právo na hradby. V roce 1289 byl Brod již trhovým městečkem. Biskup Tobiáš žaluje roku 1289 králi Václavu II., že Konrád a Jindřich z “Altenburga” vyplenil dvůr v jeho Kejích a dvůr v Liblicích a jiné dvě vsi i s Brodem, trhovým městečkem naším, a Brod sám vypálili.

Jméno Brod je odvozeno od říčního brodu přes říčku Šemberu na cestě, která směřuje z Prahy do Kolína. Současný název Český Brod se používá od počátku 14. století.

Konec biskupského a arcibiskupského města

K němu došlo během husitských válek, ve kterých samo město hrálo významnou roli. V roce 1438 byl Český Brod povýšen Zikmundem Lucemburským na královské město a také mu byl přidělen dnešní erb. Následný hospodářský rozkvět byl v roce 1512 přerušen, jelikož město poškodil požár. Během třicetileté války pak bylo město dvakrát vypleněno a to mělo samozřejmě velké následky.

Dalším stěžejním momentem byl rok 1845, kdy byl Český Brod napojen na klíčovou železnici mezi Prahou a Vídní. Mohla tu díky tomu proběhnout relativně dynamická industrializace a zakládání důležitých podniků (lichtenštejnský cukrovar nebo pivovar). Nastal tak nejen nárůst města, ale také výstavba honosných městských budov.

Modernizace pokračovala i ve 20. století

Především se rozšiřovala zástavba a ve 2. polovině století ráz města dotvořila panelová výstavba, realizovaná především v jeho jihozápadní části a přeložení státní silnice mimo samotné město jižním směrem.

V budově zdejšího gymnázia byla podepsána 8. května 1945 ve 21:05 kapitulace zbytku německých vojsk ve středních Čechách. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou.

Dvojice kostelů a pivovar

Z atraktivit města nutno představit především kostel sv. Gotharda, který se stal již v první polovině 14. století. Kolem roku 1500 byl pozdně goticky přestavěn, roku 1613 šel pak do renesanční podoby. Dnes má barokní vzhled, který vznikl přestavbou v letech 1765 - 1772. Poblíž něj se nachází kamenná zvonice a v ní zvon Marie z roku 1689.

Známým městským rodákem je podnikatel a lobbista František Mrázek, který se z řadového veksláka stal jednou z vedoucích figur českého podsvětí. Narodila se tu ale také zpěvačka Yvetta Simonová nebo Josef Miškovský.

Dalším kostelem ve městě je kostel Nejsvětější trojice, který byl postaven v letech 1560 - 1562 jako kostel náležící ke hřbitovu, který tam byl přenesen od kostela sv. Gotharda. Jeho dnešní podoba je z roku 1613.

Atraktivní je bezesporu i Měšťanský pivovar, který stál původně vedle novorenesanční radnice. Nový pivovar byl stavěn od roku 1861 na místě bývalého lomu. Otevřen pak byl roku 1884 a vyprojektován firmou Novák a Jahn. V roce 1912 přibyla varna a roku 1933 postavila firma Kapsa a Müller dominantní sladovnu s kupolí.

Na počátku roku 1949 byl znárodněn. Vyrábělo se tu například 10° výčepní světlé pivo, 12° světlý ležák a 14° tmavý speciál Granát. Budovy pivovaru a sladovny jsou dnes opraveny. Majitel má zájem navázat na přerušenou tradici českobrodského pivovarnictví a pracuje na tom již od roku 1994.