Krásné pražské stavby ke zbourání? Co na to politici a architekti?

Proč se na terasu dlouhé roky kašlalo, co magistrát sleduje?
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Památky někdy musí ustoupit pokroku. Pokud se nedají zachránit a jde opravdu o pokrok. Co si architekti a politici myslí o "kubistickém" Libeňském mostu a terase na metru Budějovická? Jedna stavba od architektů Mencla, Janáka a Daška, druhá je z ateliéru proslulých architektů Machoninových. Obě stavby mají podobný osud, magistrát je zavřel pro havarijní stav a strhla se vlna odporu. 

Co si myslí politici a architekti?

Architekti a stavaři se většinou vyjádřili pro zachování a opravu staveb. Například Ing. arch. Zdeněk Lukeš lakonicky reagoval: "Obě stavby bych opravil." Nutno podotknout, že architekt Lukeš je v názorech konzistentní, před časem vydal glosu (přečíst si ji můžete zde).

Ing. arch. Jiří Košťál (navrhoval třeba administrativní centrum na Budějovické, tréninkové centrum Sparty nebo revitalizaci náměstí v Kolíně ) zastává obdobný názor ohledně Libeňského mostu: "Libeňský most zachovat a opravit. Není nutné přeceňovat aspekt "technické památky", ale opravu nastartovat co nejdříve!!!!" Ohledně pasáže na Budějovické má ovšem radikální názor: "Budějovická terasa a tzv. bazén považuji za nedořešené nároží významné křižovatky. Doporučuji zbourat a vypsat soutěž na dostavbu celého "bazénu" a budovu." 

Profesor František Wald z ČVUT říká: "Lávku na Budějovické opravit. Není třeba moc. Je jen ošklivá, neudržovaná. A otevřít, vše je v pořádku. A Libeňský most zbourat. Nový most, pokud bude ocelová konstrukce, lze instalovat za 4 letní měsíce."

Z posudku znaleckého ústavu ČVUT pod vedením prof. Ing. Walda k terase na Budějovické: "Po prostudování, kontrole a přepočtu podkladů a prohlídce na místě se přikláníme k závěrům Ing. Marka Lukeše, že konstrukce má i po redukci průřezů korozu dostatečnou únosnost a není vhodné odbourávat její stávající spřaženou desku. Odstranění této desky by znamenalo ztrátu stávajícího spřažení s ocelovými nosníky a došlo by ke snížení únostnosti kontrukce." Posudek dále konstatuje, že zpráva, podle které došlo k uzavření terasy, je nedostatečná a neopírá se o důkazy.

Co na to politici?

Naopak politici byli rozděleni na dva tábory. Na jedné straně stál zájem stavby "zachovat" a nebo do zajištění rekonstrukce či nové stavby na nich aspoň zajistit provoz.

Pražský zastupitel a starosta Ing. Jan Čižinský: "Terasu na Budějovické bych zrekonstruoval co nejrychleji. Podpěry bych rozmístil podle posledních statických posudků s cílem vytvořit pro lidi průchody do doby rekonstrukce.

Libeňský most lze podle posudku Kloknerova ústavu ČVUT opravit, a proto prosazuji jeho rekonstrukci s tím, že musí být zajištěna provizorní doprava. Lidé, kteří jej chtějí zbourat, ve skutečnosti chtějí jeho rozšíření s tím, že má být napojen na budoucí tunely pod Palmovkou. Tyto tunely mají stát nejméně čtyři miliardy korun a nechce je ani Praha 7, ani Praha 9. Spor o zboření mostu je tedy sporem o jeho rozšíření kvůli tunelům. A rozšíření není a nebude potřeba, jak potvrdila dopravní studie."

Pirát Tibor Vansa má taktéž jasno: "Preferujeme dohodu s DBK na opravě, protože je to nejrychlejší cesta k otevření pasáže na Budějovické, navíc zachovávající kvalitní architektonickou kompozici. Z terasy chceme udělat atraktivní veřejný prostor, umožňující pořádání např. kulturních či sportovních akcí. Libeňský most si zaslouží zachování, hrubě se mi nelíbí přístup nechat chátrat stavby jen proto, aby se našly argumenty pro jejich demolici. Praha by jako město 21. století měla být schopna postavit další most, odlehčující dopravě mezi Holešovicemi a Karlínem, v horizontu čtyř let."

S Piráty je odladěna i ODS, konkrétně 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija: "Musím vás jen opravit. Není to lávka, ale terasa. Zbourání nepodporuji. Terasa je v havarijním stavu, ale lze ji opravit. Magistrát bohužel zatím jen ztrácí čas a žádné rozumné řešení nepředložil. Pasáž musí začít lidem sloužit co nejdříve, je zapotřebí ji rychle a spolehlivě zabezpečit. Je nepřijatelné, aby lidé prostor obcházeli další měsíce. Alespoň to by zodpovědný radní mohl ještě do voleb stihnout. 

Materiál, který ohledně Libeňského mostu v dubnu předložil do zastupitelstva radní Petr Dolínek, považuji za nedostatečný. Pro rozhodnutí o budoucnosti Libeňského mostu je zapotřebí udělat podrobný rozbor technického řešení i nákladů spojených jak s jeho rekonstrukcí, tak se stavbou nového mostu podle architektonické soutěže. Než budou podklady připravené, musí hlavní město Libeňský most technicky zajistit pro všechny druhy dopravy. Ať už se bude most rekonstruovat, nebo stavět nový, je nutné zabránit totální dopravní paralýze Prahy 7 i Prahy 8. Proto ODS požaduje vypsání architektonické soutěže na nový most mezi Holešovicemi a Karlínem, který odlehčí Libeňskému i Hlávkovu mostu a umožní zajistit spolehlivou objízdnou trasu."

Velmi šalamounky se k věci staví strážkyně pokladny na magistrátu paní Prof. Ing. Eva Kislingerová: "K rozhodnutím, která se pojí k oběma technickým otázkám, týkajících se jak budějovické lávky, tak Libeňského mostu, je potřeba znát související, zdůrazňuji, závazná odborná stanoviska. Ve věci konají gesčně odpovědní radní a je v jejich kompetenci, aby řešení k těmto problémům nalézali. Já osobně jsem připravena z pohledu rozpočtu podpořit takovou cestu, která bude: a) podložená odborným posouzením a odpovídajícím výstupem, b) v zájmu obyvatel hlavního města Prahy, c) ekonomicky reálná a pro pražský rozpočet únosná." Jaké řešení podporuje a je podle ní v zájmu obyvatel Prahy, jsme se ovšem nedozvěděli.

Pražský zastupitel a starosta Prahy 4 za Zelené Mgr. Petr Štěpánek má zásadní důvody ke zprůchodnění pasáže na Budějovické, jednak leží na "jeho" území a jednak vede kromě k poliklinice i k úřadu Prahy 4: "MČ Praha 4 opakovaně žádala hlavní město o zprůchodnění pasáže a má usnesení k opravě terasy. Klub Trojkoalice preferuje opravu Libeňského mostu a požaduje po dobu rekonstrukce náhradní přemostění (schváleno Radou HMP)."

I ČKAIT (Česká komora architektů) doporučuje Libeňský most zbourat, podle nich je neopravitelný. Proti bourání je Trojkoalice, ANO a ČSSD, Praha 7 a někteří architekti. Nebyl však prohlášen kulturní památkou, takže není nijak chráněn.

Radní za ANO Prof. Eva Kislingerová správně říká, že je potřeba znát související, zdůrazňuji, závazná odborná stanoviska. Ve věci konají gesčně odpovědní radní. A v tom byla dlouho potíž. Zodpovědným radním je Grabein Procházka (též ANO) a ten třeba v případě Terasy na Budějovické dlouho zastával názor, že rekonstrukce není možná – více jsme o přístupu magistrátu psali zde – a že je terasu třeba střelhbitě zbourat. Své záměry nepodpořil věcnými argumenty ani odbornými posudky. Aktuálně snad pod mediálním tlakem obrátil: "Budějovická: - pracujeme nyní na zprůchodnění a nabízíme celkové řešení převodem vlastnictvíi z HMP na DBK." (To tedy znamená, že opravu terasy zaplatí soukromý subjekt. Proč ne? Pozn. redakce). Ohledně Libeňského mostu zachovává politickou lišáckost své stranické kolegyně: "Libeňák: preferuji řešení o kterém rozhodnou odborníci, ne politici." Zvláštní, když v případě Budějovické prosazoval hlavně politické řešení.

Pražský zastupitel a náměstek pro dopravu Petr Dolínek (nedávno nazvaný vrah Libeňského mostu) se reagovat neobtěžoval, stejně jako jeho kolega, kandidát na primátora Nacher.  

Magistrát proti Pražanům: Pasáž Budějovická je stále zbytečně uzavřena, moc vítězí nad rozumem. Více čtěte zde.