Co jsou registry dlužníků v ČR?

Jste v registru dlužníků? Zjistíte to snadno a rychle
  |  Komerční sdělení

Co to jsou registry dlužníků a k čemu slouží. Co je NRKI, BRKI, SOLUS a proč si dát pozor na CERD. Jaké informace v registrech nalezneme a jak se k nim nejsnadněji dostaneme. Proč registry vznikly a k čemu jsou vůbec dobré? Kde žádat o půjčku se záznamem v registru.

Registr dlužníků, nebo seznam dlužníků, nebo také úvěrový registr, názvy jsou různé, ale vždy se jedná o databázi evidující osoby i organizace, které mají půjčky, a ty buď splácejí včas, nebo je nesplácejí řádně. Podmínky se liší, existují i registry evidující splácení nejenom půjček u finančních institucí, ale i včasné a řádné platby za telekomunikační služby či energie pro domácnosti.

Smyslem registrů je jak pomoci bankám a dalším subjektům u zjišťování spolehlivosti potenciálních zákazníků, ale i chránit je před nespolehlivými zákazníky, tak i pomoci poctivým dlužníkům dokázat jejich pozitivní schopnost splácení.

Jaké registry rozlišujeme?

V České republice naleznete buď registry

 • bankovní
 • nebankovní

Nebo registry, dělící se podle údajů o dlužnících

 • Pozitivní registry
 • Negativní registry

Pozitivní registry
Vede dlužníky jako osoby splácející své půjčky pravidelně a včas. Umožňuje dlužníkovi budování kvalitní úvěrové historie obsahující informace o všech včas a řádně splacených závazcích. Takový člověk se stane důvěryhodným pro finanční instituce. Pozitivní registr také chrání člověka před předlužením.

Negativní registry
Jedná se o tu horší z variant. Do registru se dostanete kvůli tomu, že nesplácíte vůbec nebo opožděně. Být uveden v negativním registru vám s největší pravděpodobností způsobí komplikace při budoucím získávání půjček či úvěrů.

Jaké jsou seznamy dlužníků v ČR

V České republice jsou tyto registry dlužníků:

 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS)
 • Centrální registru dlužníků (CERD)

NRKI

Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je veden společností CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské úvěry a faktoringových společností. Uživatelé tohoto registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů, hlavně informace, zda řádně splácí, či nesplácí své závazky.

Dále jsou zde informace o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, díky těmto informacím si můžete zjistit bonitu, důvěryhodnost a platební morálku dlužníků. Zároveň zde naleznete informace o jejich produktech, výši úvěrů, výši splátek, zda jsou splátky placeny včas, o každé žádosti - i těch zamítnutých, i těch odmítnutých.

BRKI

Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., která byla založena 13. září 2000. Jejími akcionáři jsou zakladatelské banky - Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, MONETA Money Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. V tomto registru naleznete každou fyzickou osobu, která má s bankou nebo stavební spořitelnou uzavřenou úvěrovou smlouvu či v minulosti úvěrovou smlouvu měla. Také naleznete informace, zda má někde aktuálně podané žádosti. Evidují se zde:

 • hypoteční úvěry
 • úvěry ze stavebního spoření
 • spotřebitelské úvěry
 • kreditní karty
 • kontokorent
 • leasing

Tento registr vypovídá o bonitě fyzických osob. Při každé žádosti o hypoteční úvěr poskytujete souhlas, že banka může nahlédnout do tohoto registru, což je důležitým faktorem při rozhodování.

SOLUS

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. SOLUS funguje od roku 1999, kdy bylo toto sdružení zaregistrováno, snaží se minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb. Sdružení sdružuje řadu společností:

 • nebankovní finanční instituce
 • banky
 • telekomunikační operátoři
 • distributoři energií
 • a další

Hlavní činností sdružení je provozování a sdružování několika registrů:

 • Registr Fyzických osob
 • Výpis z Registru Fyzických osob SMS
 • Registr Fyzických osob podnikajících a právnických
 • Pozitivní registr
 • Registr Třetích stran
 • Registr neplatných dokladů
 • Insolvenční registr

Jak zjistím stav svých registrů

Máte pocit, že nikde nic nedlužíte, a přesto se vám nedaří dostat půjčku, a to ani u nebankovních institucí? Nejlepším způsobem, jak získat informace o stavu svého registru, je podat si žádost. Nejsnadnější je podat si ji u společnosti SOLUS, kde ji vyplníte elektronicky a výpis získáte prostřednictvím SMS zprávy.

Jediné, co potřebujete, je běžný účet v bance, pomocí kterého zašlete 30korunový poplatek a zároveň ověříte svou totožnost. Poté můžete čekat telefon od operátora, který si vaši totožnost ověří podruhé. Pokud chcete výpis z registru BRKI nebo NRKI, musíte požádat osobně na centrále.

Jak dlouho jsem v registru

V registrech jste uvedeni 4 roky po umoření půjčky. U registru SOLUS jsou pravidla trochu jiná - jste zde vedeni 3 roky od umoření půjčky nebo splacení dluhu. Také u SOLUSu můžete požádat o vymazání, což je ovšem velice zdlouhavý proces.

Potřebujete půjčku se záznamem v registru

Podívejte se na internetový srovnávač loando.cz, kde naleznete společnosti, které ke každému z žadatelů přistupují individuálně, takže na rozdíl od bankovních institucích posuzujících klienty podle registru u těchto společností máte šanci i se záznamem.

Co vše je v registru uvedeno

Registry evidují informace o všech aktuálních i minulých půjčkách. Evidují výši půjček, kolik je ještě potřeba doplatit a jak řádně klient splácí atd. Do registrů se dostanete už jen tím, že si půjčíte. Veškeré informace jsou v registrech uvedeny ještě 4 roky po umoření půjčky.

Do registru se dostanete i v případě, že požádáte o půjčku, a ta není schválena, taková informace je v registru uvedena ještě jeden rok (v nebankovním registru 6 měsíců).

Registr dlužníků SOLUS má jiná pravidla, klient se tam dostane po nezaplacení tří po sobě jdoucích splátek a splátky musí překročit 500,- Kč, informace jsou zde vedeny 3 roky.

Pozor na podvodné registry

Centrální registr dlužníků České republiky, obvykle označovaný jen jako Centrální registr dlužníků či CERD, je soukromý informační projekt založený v roce 2005 a ovládaný firmou registrovanou v USA, tento projekt je obviňován z využívání klamavých praktik. V roce 2017 před touto organizací bylo vydáno varování úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jedná se o nejznámější z podvodných registrů, narazit však můžete na víc. Nezapomínejte, že registry v ČR jsou pouze tři.