Jednatelka nymburské nemocnice prý lhala o financování. Kde se ale vzaly kompromitující informace?

Nymburští opoziční zastupitelé žádají o svolání mimořádného jednání zastupitelstva kvůli odvolání jednatelky nymburské nemocnice Aleny Havelkové. S jejím odvoláním nesouhlasí. Opoziční zastupitelé totiž mají informace, které jsou v rozporu s důvody, jimiž rada odvolání zdůvodňuje. Copak se to ve městě děje?

reklama

Rada města odvolala Havelkovou 13. března. Zdůvodnila to její dlouhodobou špatnou prací i nepravdivým informováním o finanční situaci. Krizovým manažerem byl jmenován Ivan Oliva, který povede nemocnici do řádného ukončení výběrového řízení na nového jednatele.

"Rada města konstatovala, že ze strany jednatelky nemocnice nejsou dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Jednatelka též do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici," řekl již dříve starosta Tomáš Mach.

Důvody jsou prý malicherné

Podle opozice ale uvedené důvody neodpovídají skutečnosti, Havelková podle ní koncepci zpracovala a minulé radě ji předala. Další důvody označila opozice za malicherné a nerelevantní k hektickému odvolání.

Se svým odvoláním nesouhlasí ani Havelková. "Město mi při sdělení odvolání ani jednu ze všech uvedených výtek nesdělilo. Důvody k odvolání mě nemile překvapily, neboť jsem jediného společníka, to jest radu města, vždy informovala o všech důležitých provozních záležitostech včetně finančních. Domnívám se, že nemocnice se pod mým vedením stabilizovala a dokázala hospodařit s přebytkovým hospodářským výsledkem včetně roku 2018," řekla Havelková..

Upozornila také, že za jejího vedení se uskutečnila řada rekonstrukcí a investovalo se množství prostředků do zdravotnického přístrojového vybavení.

Chtějí odpovědi na otázky

Opozice bude podle svého prohlášení na zastupitelstvu požadovat konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, ptát se chce mimo jiné na konkrétní pochybení jednatelky, co hrozilo, že musela být jednatelka odvolána takzvaně na hodinu, nebo jak současná rada údajné závažné informace získala. Opozice zároveň upozorňuje, že s novým vedením města skončila řada vedoucích pracovníků, mimo jiné vedoucí interního auditu nebo vrchní strážník městské policie.

"Z těchto důvodů máme o nemocnici v Nymburce vážné obavy. Do roku 2015 zde proběhlo již několik neblahých kauz s podivným nakládáním s majetkem či nevýhodnými smlouvami," uvedla opozice. Připomíná, že v roce 2015 ustanovil Havelkovou do vedení nemocnice právě Mach jako nejlepší kandidátku. Starosta potvrdil, že zastupitelstvo svolá, jen prý zatím neví, kdy to bude.

reklama
#starosta #nemocnice #protest #jednatelka #odvolání #opozice

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.