Ombudsmanka tvrdí, že Středočeský kraj porušuje zákon. Hejtmanství to odmítá

Středočeský kraj prý nestíhá vyřizovat spisy
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Středočeský kraj odmítl pondělní kritiku kanceláře ombudsmanky Anny Šabatové, že by na jeho odboru dopravy neubývalo nevyřízených spisů. Kancelář ombudsmanky v pondělí uvedla, že kraj mnohonásobně překračuje zákonné lhůty při rozhodování o pozemních komunikacích.

Úřadu dále vytkla, že evidoval přes 100 spisů v odvolacích řízeních v průtazích a neměl koncepci, jak věc řešit. Úřad uvedl, že zvýšil počet úředníků pro odvolací agendu, jako příčinu průtahů vidí i nekvalitní práci úřadů, jejichž činnost přezkoumává.

Podle odboru dopravy je situace lepší

Podle krajského odboru dopravy se situace v rozhodnutích o odvolání v silniční agendě od počátku roku zlepšila a klesl počet nevyřízených podání starších dvou měsíců, sdělila Helena Frintová ze středočeského hejtmanství. Podle úřadu bylo na konci loňského roku evidováno 104 podání a k dnešku bylo vyřízeno 39. "Tudíž jich zbývá k vyřešení 65. Informace ombudsmana, že průtahových spisů na středočeském krajském úřadě neubylo, se tudíž nezakládá na pravdě a nereflektuje skutečný stav," uvedl úřad.

Odbor dopravy uvedl, že letos dostal 33 odvolání na úseku silničního hospodářství, z nich nyní zbývá 19 nevyřízených. Dodal, že už dřív navýšil počet zaměstnanců, kteří mají odvolací agendu na starosti, věnuje se jí teď šest lidí. Podle vedoucího odboru dopravy Zdeňka Škalouda je těžké sehnat odborné zaměstnance. "Nezřídka se stalo, že se do vyhlášeného výběrového řízení nepřihlásil ani jeden uchazeč. Trvá to i rok, než úřad získá osobu s žádanou kvalifikací pro výkon této činnosti v rámci výkonu státní správy," sdělil.

Mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková podotkla, že k urychlení práce úřadu nepomohly ani kontroly ministerstva dopravy.

Podle úřadu ministerstvo nikdy věc nepřevzalo a nerozhodlo místo nečinného krajského úřadu, ani nepověřilo jiný krajský úřad, což při ochraně proti nečinnosti může.

Nekonečný kolotoč projednávání

Krajský úřad se ohradil i proti tvrzení, že na nepřiměřené délce řízení se negativně podepisuje praxe, kdy krajské úřady opakovaně ruší rozhodnutí silničních správních úřadů a vrací věc k novému projednání.

Průtahy jsou podle hejtmanství způsobeny hlavně nekvalitní prací úřadů, jejichž činnost krajský úřad přezkoumává. "V minulosti se také stalo, že postup doporučovaný kanceláří ombudsmanky byl krajskému úřadu ze strany soudu vytknut. Je tedy otázkou, jakým právním názorem se má úřad řídit. Zda ombudsmana, či soudu," dodává vyjádření kraje.