Karlovo náměstí je zase o kousek blíž k lepší budoucnosti. Nehostinné prostředí má naději

 

Pražští radní na úterním zasedání schválili další krok k proměně Karlova náměstí. Návrh projde potřebnými úpravami, vznikne projektový výbor a pracuje se i na plánu správy náměstí. Vítězem tzv. řízení se soutěžním dialogem se v loňském roce stal tým německého krajinářského studia Rehwaldt Landschaftsarchitekten s architektonickou kanceláří BY Architects a dopravní kanceláří PD Filip. Řízení se uskutečnilo pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR).

 

Dnes ne zcela přátelské místo má naději. Karlovo náměstí je zase o krok blíže k tomu, že se zbaví přízraku minulosti a zmizí vše, co z největšího náměstí v Praze dělá nehostinné prostředí. 

„Je radost navázat na kvalitní výsledky ze soutěžního dialogu. Proměnit Karlovo náměstí ve funkční a příjemné náměstí není lehký úkol. Proto je velice důležité již od začátku nastavit správu náměstí a i nadále spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Architektonická soutěž

Řízení se soutěžním dialogem město vypsalo již v roce 2016. Tato forma soutěže umožňuje zapojit všechny zainteresované strany do vývoje návrhu od začátku až do konce. Komise vybrala pět týmů, které společně se všemi zainteresovanými stranami (například Praha 2, odbor památkové péče MHMP, či Národní památkový ústav) tvořily zadání a návrhy na novou podobu parku. Na konci loňského roku komise vybrala vítězný tým - německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten s BY Architects a PD Filip.

Radní schválili postup proměny

Pražští radní v úterý navázali na výsledky z loňského roku a schválili další postup proměny náměstí. Návrh projde dílčími úpravami a vznikne projektový výbor. Výbor bude sestavovat zadání pro jednotlivé fáze projektu a dohlížet na jejich zpracování. 

„Rada dnes schválila další postup revitalizace největšího náměstí na místo, kde obyvatelé Prahy budou moci v budoucnu trávit příjemněji svůj volný čas. Revitalizace památkově chráněného Karlova náměstí je pro Prahu v mnoha ohledech důležitý pilotní projekt. Krajinářská veřejná soutěž mimo jiné zkultivuje významné veřejné prostranství, “ uvádí dále náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček. 

Revitalizace za pár let

Další důležitou částí je tzv. management plán, který má nastavit budoucí správu náměstí, parku a akcí. Radní navrhují, aby celkovou správu měla na starosti jedna osoba, tzv. manažer Karlova náměstí. Vítězný návrh navrhuje proměnu Karlova náměstí rozdělit na tři časové úseky. Náměstí se tak bude proměňovat postupně, od drobných úprav, které se dají realizovat rychle, až po zásadní změny, které patří mezi dlouhodobé cíle. 

„Aby se zachránily odumírající stromy, budou se některé úpravy zeleně realizovat již letos,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Po zpracování projektové dokumentace by měla v rámci roku 2025 proběhnout celková revitalizace parku. V dlouhodobé vizi do roku 2048 (výročí 700 let od založení Karlova náměstí) ale autoři počítají například s postupným zklidněním dopravy až do takové míry, která by celou východní stranu uvolnila pouze pro chodce a umožnila vznik promenády.