Archeologové objevili ve Starém Městě další velkomoravské hroby s mincemi a šperky

Plochu už archeologové prozkoumali v letech 1949 a 1950
 

Archeologové objevili při záchranném výzkumu ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dalších sedm hrobů z období Velké Moravy. Obsahovaly kosterní pozůstatky dětí a mladých žen, což vyplývá ze získaných nálezů. Archeologové také upozornili na velké množství nalezených ozdobných předmětů.

Odborníci našli mimo jiné stříbrné, často pozlacené hrozníčkové a bubínkové náušnice ze skupiny honosných šperků veligradského typu, zdobené metodou granulace a filigránu. "V jednom z hrobů bylo nalezeno celkem devět takovýchto náušnic, což znamená, že s nimi pohřbená dívka náležela do rodiny významného velkomoravského velmože, žijícího ve druhé polovině 9. století na území dnešního Starého Města, tehdejšího Veligradu," uvedl vedoucí výzkumu a Centra slovanské archeologie MZM Luděk Galuška.

Výzkum byl efektivní

Celkem bylo ve všech hrobech 23 kusů ozdob. "Dohromady s dalšími předměty, jimiž byly gombíky, prsten a nůž, bylo získáno bezmála 30 nálezů. To znamená, že výzkum byl vysoce efektivní. Srovnatelně vybavené hroby byly naposled na půdě Starého Města objeveny na sklonku 50. let 20. století, takže současné objevy lze považovat za unikátní," doplnil Galuška.

Výzkum archeologů z Centra slovanské archeologie a antropologů Ústavu Anthropos MZM za pomoci kolegů ze Slováckého muzea se soustředil na lokalitu Na Valách jihovýchodně od památníku Velké Moravy. Loni v prosinci tam začala výstavba Cyrilometodějského centra Slováckého muzea. Plochu už archeologové prozkoumali v letech 1949 a 1950, proto pro ně byly nové nálezy překvapením. 

Neprozkoumaná plocha

"To, že hroby nebyly objeveny už na přelomu 40. a 50. let minulého věku, lze vysvětlit tak, že ležely v místech rozhraní dvou výzkumných sezon, mezi nimiž zůstala neprozkoumaná plocha, a také proto, že výplň jejich hrobových jam byla shodná s okolním podložím, takže splývaly," vysvětlila mluvčí Moravského zemského muzea v Brně. Celou plochu novostavby proto archeologové ještě jednou detailně prozkoumali, až poté mohly pokračovat další stavební práce. 

Kosterní pozůstatky odborníci v nejbližší době ošetří a následně uloží v Ústavu Anthropos. Šperky a další nálezy se po konzervaci ve Slováckém muzeu stanou součástí sbírky Centra slovanské archeologie MZM, jehož pracovníci zajišťují výzkumy ve Starém Městě nepřetržitě od roku 1948.