Podzimním Polabím podvanácté

Na začátku října vládlo ještě slunečné počasí
 

Podzimní stezka Polabím má za sebou 12. sezónu. Jak se akce vydařila?

Jedná se o „mladší sestru“ známější „Jarní stezky Polabím“ pořádané KČT Neratovice se startem v Neratovicích, na jejímž pořádání se PS svými členy KČT rovněž podílí.

Již podvanácté se uskutečnil v sobotu 3. října 2015 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a širokém okolí Polabského regionu, turistický pochod a jízda na kole „PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM“, jehož pořadatelem je každoročně turisticko – branná Pionýrská skupina „STŘELKA“ Kostelec ve spolupráci se členy KČT.

 

Polabí zlákalo i lidi z daleka

Z hlediska účasti to byl velmi vydařený ročník, počasí bylo přímo skvělé, takže žádná chyba.

Účastníci pochodu a jízdy na kole se tentokrát rekrutovali z řady míst celé České republiky:

  • Z těch nejvzdálenějších uvádíme Ústí nad Labem, Liberec, Beroun, Dobrovice, Týnec nad Labem, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady,
  • z těch bližších Praha, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelec nad Labem, Mratín, Jiřice, Záryby, Neratovice, Libiš, Mělník, Mladá Boleslav, Čelákovice, Jirny, Měšice, Benátky nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, Mochov, Říčany, Štětí atd.

​I letos si našla cestu na „Podzimní stezku“ řada cyklistů. Konkrétně jich bylo 83, tedy o jednoho více než v loňském roce.

 

Fotogalerie

Nejmenší účastník letošní Podzimní stezky
Zobrazit fotogalerii (5)

Kratší trasy vítězily

Podzimní stezkou Polabím se prošlo/projelo dohromady 226 lidí. Pokud se do tohho započítá i 16 pořadatelů, tak se konečný počet účastníků zastavil na počtu 242 účastníků.

Trasy se opět líbily, protože byly z větší části situovány do lesního terénu pravobřežní poproudní ale i levobřežní protiproudní strany Labe.

I v letošním roce pořadatel připravil 4 startovní místa. Počet startujících mimo Starou Boleslav, nebyl enormní, přesto umožnil účast na pochodu řadě osob i z míst vzdálenějších od Brandýsa:

  • Neratovice - 29 účastníků (o 5 méně, než vloni)
  • Kostelec nad Labem - 73 účastníků
  • Lysá nad Labem - 33 účastníků
  • hlavní start ve Staré Boleslavi - 91 - účastníků

Letos bylo nabízeno a většinou pozitivně hodnoceno opět velké množství tras, tj. celkově 25 tras, z toho 13 cyklo a 12 pěších. Nabídka byla opravdu široká.

Tak jako v loňském roce, dali i letošní „pěšáci“ hlavně přednost nejkratší, 11 km, trase se startem ve Staré Boleslavi. Ale na druhou stranu se našla podstatně větší část turistů na střední trasy a i na nejdelší pěší tůru 33 km a 85 km cyklo.

Mládež nezahálela

Na zúčastněné již tradičně čekaly v cíli ve Staré Boleslavi pamětní listy a různobarevné odznaky pochodu.

Příští ročník Podzimní stezky se koná 1. října 2016. V dubnu se půjde Jarní stezkou Polabím.

Velmi pozitivním rysem letošního ročníku byla 52% účast dětí a mládeže do 26 let, z toho 115 dětí
a mládeže do 18 let, tj. 47,5 % , což je nejvyšší počet ze všech ročníků.

Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl 80letý pan Jiří KESLER z Brandýsa na Labem na trase 35 km cyklo.

A co na závěr ? Snad jen to, že se letošní ročník opět vydařil. Všichni co nejsrdečněji zváni na XIII. ročník PODZIMNÍ STEZKY POLABÍM.

Opět si budete moci zakoupit trička pochodu a znovu se budeme snažit vést trasy tak, aby na nich byla možnost občerstvení, stravování, jak tomu bylo i letos, tzn. aby to nebyly tzv. „suché trasy“.

13. ročník "Podzimní stezky" se koná 1. října 2016.
Informace budou včas vyvěšeny na www.psp.g6.cz

 

Za pořadatele PS MOV „STŘELKA“ Kostelec nad Labem - Ing. Jiří Vostřel – vedoucí PS,
redakčně upraveno


Hobby