Jesenice kupuje pozemek pro novou školu

Zobrazit fotogalerii (2)
 

Na červnovém zasedání zastupitelstva byla schválena kupní smlouva na pozemek v obecní části Zdiměřice. Podle statistik a odborných předpokladů narůstá počet dětí a Jesenice proto novou školu potřebuje.

„Obec Jesenice jako největší z obcí, které tvoří tzv. „prstenec okolo Prahy“ zaznamenala v období do roku 2012 výrazný nárůst obyvatel i dětí. Poté sice přišel stop stav, ale v tuto chvíli dochází opět k mírnému nárůstu a počítáme, že by tomu mohlo tak být i v budoucnu. Nová základní škola je tedy potřeba. Nárůst počtu žáků nastupujících do první třídy bude mít pochopitelně za následek nárůst celkového počtu žáků základní školy. Počet potenciálních žáků dále poroste, na začátku dvacátých let bude téměř dvojnásobný v porovnání se školním rokem 2012/13,“ říká starostka obce Radka Vladyková, která se odvolává na „Prognózu vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030“ zpracované VŠE Praha, fakultou informatiky a statistiky v červnu 2013.

Z toho důvodu vedení obce Jesenice započalo s kroky vedoucími k získání vhodného pozemku pro realizaci novostavby školní budovy. Konkrétně podepsalo kupní smlouvu na pozemek, kde škola bude v budoucnu stát. „Kapacita naší školy již byla opravdu vyčerpaná, a proto jsme se rozhodli postavit výzvě a koupit pozemek, který bude sloužit svému účelu a rozšíří tak stávající kapacitu školského zařízení,“ říká radní Alexandra Kocková.

„Koupený pozemek odpovídá svému funkčnímu využití tak, jak to stanoví územní plán, což je jeden ze základních předpokladů pro umožnění rychlé výstavby školy. Dále se v současné době rozšiřuje kapacita čistírny odpadních vod ve Zdiměřicích, a právě kapacita ČOV je nutnou podmínkou pro možnost výstavby,“ dodává místostarostka Iva Řehulková.

Výhodou umístění školy na těchto pozemcích je výborná dopravní i pěší dostupnost. Výstavba školy v jiné části rozlehlého území obce než je stávající budova školy, zároveň výrazně odlehčí zatížení přístupových cest k této škole, které jsou v současnosti značně přetížené. Postupným rozvojem Jesenice (rozsáhlá výstavba ve Zdiměřicích a Osnici) se posunul její střed východním směrem k Průhonickému parku, což koresponduje s umístěním školy do této lokality. Pozemek se nachází ve Zdiměřicích, mezi valem a bytovým komplexem u ulice Hrnčířská.


Zdraví

Hobby