Jeseničtí chtějí chodníky, školu i kostel

Kaplička a park v centru města procházejí obnovou
 

V Jesenici u Prahy proběhlo fórum občanů, v němž byly zjišťovány potřeby obyvatel tohoto města. Ke zlepšení života požadují omezení automobilové dopravy, více chodníků nebo čisté cyklostezky.

 

Méně aut, více chodníků

Na Šátalce či ze Zlatníků chtějí zvýšit bezpečnost výstavbou chodníku do Jesenice. K tomu náleží i přechod, veřejné osvětlení, povrch vozovky či zastávka autobusu. Občané si také přejí radar měřící rychlost vozidel, umístěný poblíž restaurace Pohoda na Budějovické ulici. Objevil se i požadavek na  jednosměrku do ulice Dolnojirčanské. Rada města schválila umístění semaforu na přechod pro chodce u zastávky autobusu u vodojemu a bude zakoupen druhý radar na měření rychlosti. Hlasující zaujmula cyklostezka podél potoka do Jesenice ke škole od řadových bytových domů. Byla zadána studie zklidnění dopravy, zejména ulice Labutí. K tomuto účelu bude sloužit i radar, který si město pronajalo k monitorování situace a vyhodnocení.

Horní Jirčany upřednostňují hromadnou dopravu

V části Horní Jirčany si ztěžují na problémy v dopravě a nedostatečné odkanalizování obce. Oba konce Jirčan by měly být opatřeny radarem na měření rychlosti. Bezpečnost přechodů pro chodce u stanic MHD mají zajišťovat semafory. Hodně bodů získala přímá autobusová linka na Opatov a noční spoj.

Mnoho hluku i světla

Někteří občané by chtěli prodloužit provozní dobu na multifunkčním hřiště pod rybníčkem. Vadí i rušení nočního klidu hosty baru Pohoda i baru V Ráji, což nyní prověřuje městská policie. Na Mladíkově je přílišná intenzita veřejného osvětlení a málo zeleně v ulicích. Šátalka potřebuje vybudování kanalizace a vodovodu. Zdržela se však jednání s vlastníkem pozemku, na kterém by se měla vybudovat startovací jáma pro provedení protlaku řadu pod kanalizací.

Osnice je pro chodníky a hřiště

Osničtí řeší jak se pěšky či na kole dostat do Jesenice a z Kocandy do Osnice. Rádi by bezpečně přecházeli ulici Pražskou a Hledíkovou. Rovněž žádají radar na Říčanskou ve směru na Kocandu nebo retardéry do ulice K Oboře. Hřiště v Osnici má také velkou podporu.

Parkování pro Průhonický park

Nejvíce bodů ve Zdiměřicích získalo vytvoření parkovacích míst v ulici Kalousova a v ulici Ke Kapli, které by sloužily pro návštěvníky parku.

Místo pro společná setkání

Občané také požadují výstavbu kostela, který by zastoupil komunitní místo pro scházení všech obyvatel. Provádí se obnova jesenické zvoničky a přilehlého parčíku.

Ekologie

Obec uvažuje o třídění odpadu v jednotlivých domácnostech do různobarevných pytlů a to z důvodu nedostatku kontejnerových stání. Občané chtějí čisté cyklostezky bez zvířecích exkrementů, ale v tom si bude muset každý sám sáhnout do svědomí. Na protihlukových opatřeních vedení města pracuje se Sdružením na ochranu před hlukem. Rovněž zadalo studii zklidnění dopravy v centru Jesenice. V současnosti je zpracovávána studie návrhu na odkanalizování, kde se řeší zejména umístění nové čističky.

Nová škola již má pozemek

Jeseničtí občané si také přejí novou budovu mateřské školy, ale tomu zřejmě nebude dostačovat počet dětí. Zvyšuje se však počet dětí do prvních tříd základní školy. Pozemek pro novou školu byl zakoupen, nyní se připravuje projekt.

Zdravá města

Občanské fórum bylo realizováno v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR. Asociací aktivních místních samospráv se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. 

 

 


Hobby