Mělnický veletrh vzdělávání

Ilustrační foto
  |  

Deváťáci se brzy musí rozhodnout, kam si podat přihlášku na střední školu. Zejména pro ně je uspořádán veletrh středoškolského vzdělání na Mělníku.

Deváťáci mají termín podávání příhlášek
do 15. března 2016.
Pokud zatouží jít na školu, kde se dělají talentové zkoušky, mají na to čas jen do 30. listopadu 2015.

Setkání se zástupci škol

V Masarykově kulturním domě můžete ve čtvrtek
22. října od 8 do 16 hodin potkat zástupce necelých
40 středních škol, kteří vám rádi podají podrobné informace, např. o nárocích, organizaci studia
či uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu.

 

Nejen pro deváťáky

Veletrh, který pořádá ÚP Mělník ve spolupráci
s Mělnickým kulturním centrem, není určen jen pro budoucí středoškoláky, ale i pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, doplnit si znalosti a dovednosti, ale i pro ty, kteří si přejí získat zcela novou kvalifikaci.

 

Mohlo by vás zajímat