Na 25 000 možná dosáhnou všichni živnostníci. Tedy pokud jde tentokrát o konečnou variantu

Některé minulé podmínky z nového návrhu zákona na podporu živnostníků zmizely
 

Vláda, v tomto případě konkrétně ministerstvo financí a finanční správa připravily další variantu podpory, kterou nabídnou živnostníkům, respektive osobám samostatně výdělečně činným, podporu 25 000 Kč. Oproti původnímu návrhu jde o pravidla, která by měla umožnit více živnostníkům na podporu dosáhnout. Návrh musí ještě schválit Poslanecká sněmovna. O co tedy jde?

V původním znění návrhu zákona, který po neděli projednají poslanci, bylo uvedeno hned několik limitů, které mnohým živnostníkům znemožňovaly uspět se žádostí o vyplacení “pětadvacítky”, tedy dvaceti pěti tisíc korun, jako jisté kompenzace za problémy a hlavně finanční výpadek, vzniklý omezeními nouzového stavu. Tento návrh však sklidil poměrně rozsáhlou kritiku a ministerstvo se tak rozhodlo k jeho úpravě, a to po kunzultaci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Komorou daňových poradců ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Když pětadvacet, tak pro všechny…

Podle nového návrhu by na uvedenou částku měli dosáhnout všichni živnostníci i lidé dalšch vyjmenovaných profesí, kteří o ni požádají. Nároky, které přitom musí splnit, jsou přitom nyní menší než v předešlém znění připravovaného zákona. Kdo se tedy o příspěvek může hlásit? A - i když je 25 000 Kč jistě lepší než nic - může taková suma zachránit kracující živnost?

Kdo na příspěvek dosáhne?

Příspěvek je určen osobám samostatně výdělečně činným. Jde tedy o živnostníky, ale také samostatné zemědělce a dále o autory nebo umělce, znalce, tlumočníky, veterináře, lékaře, poskytovatele zdravotní péče, architekty, daňové poradce a podobně, kteří vykonávají tuto činnost jako hlavní nebo i jako vedlejší (pokud však zároveň nevykonávají zaměstnání).
Podnikání žadatele muselo být přitom zahájeno před 12. březnem tohoto roku, ale může jít i o sezonní podnikání, kdy byla jeho činnost přerušena kdykoliv po 31. srpnu roku minulého.
Žadatel v čestném prohlášení musí uvést, že nemohl tuto svoji výdělečnou činnost vykonávat v běžné míře, a to v souvislosti se zdravotními riziky nebo opatřeními, které jsou reakcí na pandemii koronaviru, případně z důvodu omezení poptávky po jeho výrobcích a podobně.

Co bylo vypuštěno?

Oproti minulému návrhu tak žadatelům odpadá například nutnost dokazovat reálný pokles příjmů oproti stejnému období minulého roku. V novém znění připravovaného zákona není také zmíněna podmínka minimální výše příjmů 180 tisíc korun v minulém roce nebo poměrné částky za měsíce, po které žadatel podnikal v případě, že se stal OSVČ až v průběhu roku… Podporu také dříve neměly dostat například ženy na mateřské dovolené, které si touto formou přivydělávají a podobně. Tato omezení v novém návrhu zákona nejsou.

Jakého období se podpora týká?

“Pětadvacítka” platí pro předpokládané období, po které má trvat nouzový stav, nyní tedy od 12. března do 30. dubna tohoto roku. Jde o jednorázovou dávku, na rozdíl od dříve plánované podpory patnáct tisíc měsíčně. Denně jde o částku 500 korun. Je to samozřejmě lepší, než kdyby živnostníci nedostali nic. Pokud jde například o OSVČ, která může pracovat z domova bez větších nákladů nebo nutnosti nákupu materiálu, může jít o určitou pomoc. Jestliže se ale stejná částka týká živnostníka, který ke svému uživení potřebuje i nákup materiálu, větší spotřebu energií a další položky, a jehož provozovna je rozhodnutím vlády uzavřena, rozhodně nejde o kompenzaci škod, které byly opatřeními nouzového stavu (byť i oprávněnými) způsobeny. 

Jaká jsou omezení?

Zmiňovanou pomoc v podobě vyplacených dvaceti pěti tisíc korun (tak zvaný kompenzační bonus) je potom třeba vykázat jako příjem při případném podávání žádosti o dávky, vyplácené podle zákona o pomoci v hmotné nouzi nebo státní sociální podpoře. Osoby, které kompenzační bonus získají, nemohou již ve stejném období pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Jak požádat?

Pro získání podpory je nutné vyplnit žádost, která bude podle informací ministerstva financí maximálně jednoduchá a měla by obsahovat jen čestné prohlášení a prostor pro uvedení čísla účtu, na který má být příspěvek zaslán. Chybět samozřejmě nemohou identifikační údaje žadatele. Vyplněnou žádost je potom možné odeslat hned několika způsoby, a to poštou, datovou schránkou nebo speciální aplikací Elektronická podání pro finanční správu. Osobně bude možné vyplněný formulář odevzdat buď na podatelně finančního úřadu nebo vhodit do speciálního boxu, který bude umístěn před úřadem.

Kdy žádat?

„K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna,“ informuje Michal Žurovec, ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace ministerstva financí.

KAM DÁL: Stát selhává v péči o seniory. Nakažení musejí zůstávat v domovech.