Pokuta pro Heineken: Vzorky odpadních vod pivovaru Krušovice několikrát překročily limity

Odtok z čistírny odpadních vod pivovaru ústí do Krušovického potoka
 

Společnost Heineken, která provozuje Pivovar Krušovice, dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu 120 000 korun za porušování limitů při vypouštění odpadní vody. Všechny odebrané vzorky z čistírny odpadních vod u krušovického pivovaru překročily maximální limity, Heineken se neodvolal, rozhodnutí je pravomocné.

Vzorky, které několikanásobně překročily limity, byly odebrány na odtoku z pivovarské čistírny, analyzovala je akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy. „Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli k nepříznivým výsledkům odebraných vzorků. Ve všech šesti ukazatelích byla hodnota maximálního limitu mnohonásobně překročena,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze Václav Beroušek.

Podle něj jsou limitní hodnoty v povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod stanoveny tak, aby byl vodní tok ochráněn. Odtok z čistírny odpadních vod pivovaru ústí do Krušovického potoka, který ústí do Červeného potoka a ten patří mezi takzvané kaprové vody, tedy vody vyžadující vyšší stupeň ochrany.

Heineken se chce zlepšovat

„Rozhodnutí, učiněné na základě rozborů z loňského roku během zkušebního provozu ČOV, respektujeme a pod dohledem ČIZP a krajského úřadu neustále pracujeme na zlepšení. Jde o výsledky, které zohledňují nejen odpadní vody našeho pivovaru, ale také celé obce,“ vysvětlila za Heineken Dita Vašíčková.

Do čistírny odpadních vod podle ní skupina dlouhodobě investuje desítky milionů korun s cílem maximálně chránit okolní území. „To plánujeme i do budoucna, a to i přesto, že se jako řada jiných společností vyrovnáváme s dopady krize způsobené pandemií C19. Jde o složitější proces, který je o to těžší vzhledem k tomu, že jsou místní stanovené limity výrazně přísnější než ty, které pivovarům běžně stanovuje zákon,“ dodala Vašíčková.

KAM DÁL: Problémy s erekcí jsou často tabu, týkají se přitom už dvacátníků.


Životní styl

Hobby