Současné Polsko se středověkými zákony. Potrat jenom v případě incestu a znásilnění

Potraty jsou v Polsku v podstatě zakázané
 

Konzervativní a katolické Polsko nepřestává překvapovat, s jakými zákony lze přijít v roce 2021 v rámci civilizované Evropy. Už tak přísná pravidla pro legální potrat se ještě více komplikují. Vláda i přes masivní protesty nevyslyšela přání lidu, a tak může očekávat další vlnu demonstrací. 

Před třemi měsíci původní rozhodnutí pro zákaz potratů vyvolalo jedny z největších protestů v moderní historii Polska. Vláda se tím však evidentně nenechala ovlivnit a už tak přísná pravidla jsou v současnosti téměř neprůchodná. Ženy tak ze zákona nemají právo požádat legálně o potrat jen s výjimkou incestu, znásilnění či ohrožení života matky při porodu. 

Středověk neskončil

Polsko je silně katolická zem, kde je víra v Boha silně zakořeněná v celé společnosti. Tato jednota před vyšší mocí má své pro a proti. Jeden základní nedostatek je konzervativní přístup k životu a bezohlednost vůči svobodnému rozhodnutí člověka, které by se v roce 2021 v západně smýšlející zemi mělo brát jako něco zcela samozřejmého. 

Byť je potrat velmi kontroverzní téma a bezesporu by rozdělovalo společnost v každé zemi na světě, to, kam svými zákony zasahuje polská vláda do svobod lidského rozhodnutí, je šokující. Středověké soudy a v tuto chvíli jen těžko překonatelné překážky k tomu se svobodně rozhodnout, zda chce mít žena dítě, či nikoliv, změní Polsko a bezesporu nelze očekávat, že vše společnost přijme bez protestu. 

Nemocný plod

Jak už bylo zmíněno, tak až rozhodnutí vstoupí v platnost, bude možné legálně provést potrat jen v případě znásilnění, incestu a zdravotních komplikací matky, které by ji ohrožovaly na životě. 

Rozhodnutí staré tři měsíce mobilizovalo téměř 400 tisíc lidí po celé zemi v malých i velkých městech v Polsku. Z politických důvodů se tak zákon posunul až k ústavnímu soudu, kde však byl v současnosti vydán ortel, který záměr vládnoucí strany Právo a Spravedlnost (PiS) potvrdil. 

Lze tak očekávat, že polské ulice se přes pandemii koronaviru znovu zaplní lidmi a naváže se na předchozí tzv. “ženskou stávku”. Krizi a nestabilitu posledních tří měsíců nejvíce pociťovali doktoři, kteří prováděli zákroky, jež mohly být druhý den pokládány za nelegální. 

Nejbrutálnější zásah do svobod matky je patrný hlavně v případě, kdy by v těle matky bylo patrné, že se rodí plod s nějakou abnormalitou či postižením. Ani v tomto případě se polské ženy nemohou rozhodnout provést potrat, protože by jednaly proti zákonu. 

Za potratem do zahraničí

Tento velmi přísný zákon tak kromě nepokojů a nespokojenosti polské společnosti způsobí velmi nebezpečné a riskantní domácí potraty, které ženy provádějí pojídáním prášků, ale zároveň ohrožují při této proceduře samy sebe. 

Další variantou, kterou polské ženy už několik let využívají, je cesta do zahraničí, kde si nechají potrat provést zcela legálně. 

KAM DÁL: Komunistické divadlo s tragickým koncem. Farář Toufar byl umučen k smrti

 


Zdraví