Statisíce pro středočeské včelaře

Včelí mor hrozí na Praze 9...
 

Středočeský kraj podporuje začínající včelaře a finanční výpomocí zároveň reaguje i na vysoké úhyny včelstev.

Podpora začínajících včelařů

 

Středočeský kraj letos rozdělil skoro tři čtvrtě milionu korun včelařům v regionu. Zacílil hlavně na lidi, kteří se včelařením začínají, a také na nákup potřebného vybavení, aby mohla být založena nová včelstva.

„Zájem o finanční pomoc kraje byl skutečně enormní. Obdrželi jsme celkem 76 žádostí, z nichž se nám ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství podařilo podpořit 71 začínajících včelařů v celkové výši 710 000 korun. Je to téměř o padesát procent více než v minulém roce. Loni získalo podporu jen 39 včelařů v celkové výši 389 000 korun,“ vyjádřil se hejtman kraje Miloš Petera.

 

Včelaře trápí vysoké úhyny včelstev

 

Letošní rok byl pro včelaře špatný v tom, že docházelo k vysokému úhynu včelstev ve středních Čechách, a právě na to se snaží kraj reagovat. Z celkové včelí populace uhynulo až 19,4 procenta včel.

Kvůli dvěma posledním mírným zimám také včely trpí celou řadou infekčních a parazitárních onemocnění.

„I věkový průměr včelařů se v posledních letech zvyšoval a o to více je dnes třeba jejich následovníky motivovat a pomoci jim nová včelstva založit. Každý z úspěšných projektů proto podporujeme částkou 10 000 korun, za něž si mohou pořídit úly, nová včelstva, mezistěny, dýmák, včelařskou kuklu a další vybavení, které je pro chov včel potřeba,“ řekl hejtman.