Vědci z Oxfordské univerzity testují acylpyrin v boji proti covid 19. Kyselina acetylsalicylová zřejmě pomáhá při těžkém průběhu

Pokud by výsledky studie potvrdily předpoklady, bude to zásadní průlom v boji s novým typem koronaviru
 

Kyselina acetylsalicylová, kterou známe především v podobě českého acylpyrinu, je nejen účinným lékem na snížení horečky a tlumení bolesti, ale využívá se také jako prostředek pro ředění krve. V souvislosti s těmito poznatky začali lékaři z Oxfordské univerzity kyselinu acetylsalicylovou testovat coby účinný prostředek pro léčbu závažného průběhu onemocnění covid-19 a zařadili ji do rozsáhlé studie Recovery.

Jednou z nejvážnější hrozeb u pacientů s onemocněním covid-19 je syndrom multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, tedy MODS) neboli dříve používaný výstižný název multiorgánové selhání. Jeho prognóza není nikterak příznivá a šance na přežití se výrazně snižuje s každým dalším nefunkčním systémem, konkrétně se smrtnost s diagnózou MODS pohybuje v rozmezí 30-100 procent.

U pacientů s nemocí covid-19 je vysoké riziko tvorby krevních sraženin. Zdá se totiž, že trombocyty, tedy krevní destičky jsou u nich hyperaktivní a malé cévy tak snadno ucpou. Velmi často proto dochází k nedokrvování některých orgánů, a to včetně plic. Což může snadno přerůst v nedostatek kyslíku (hypoxii) a oxidační stres, následně v zánět, těžkou infekci (sepsi) a nakonec začnou selhávat veškeré důležité orgány v těle.

Výjimečné vlastnosti kyseliny acetylsalicylové

Britští lékaři poukazují na to, že kyselina acetylsalicylová, tedy jedna z nejdéle využívaných látek v medicíně a také hlavní složka českého acylpyrinu, jednak snižuje horečku a tlumí bolest, ale má také významné protizánětlivé, antioxidační a především protidestičkové účinky. Díky těmto vlastnostem by tak mohla být velmi účinným lékem při závažném průběhu nemoci covid-19.

Dalším plusem použití léků, jako je např acylpyrin, je nízká cena a na rozdíl od nově vyvíjených léků i dobrá dostupnost široké veřejnosti.

Nedávno proto v Británii započalo rozsáhlé testování. „Vzhledem k tomu, že existuje zcela zřejmý důvod věřit tomu, že kyselina acetylsalicylová by mohla být prospěšná, bezpečná a také jednoduše dostupná, cítili jsme povinnost podrobit ji bližšímu zkoumání,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu studie RECOVERY, profesor Peter Horby s tím, že cílem jeho bádání je najít léky na covid-19, které může okamžitě použít kdokoli a kdekoli na světě.

Existují i další studie

Důkazem, že by kyselina acetylsalicylová nebo látky jí příbuzné skutečně mohly fungovat, jsou i další dvě studie:

 • Testování amerických lékařů, které probíhalo od března do října, prokázalo, že užívání může opravdu zlepšit stav pacientů s nemocí covid-19.
 • Teoretická studie ruských vědců z letošního léta ukazuje, že salicyl-karnosinu, tedy látce velmi příbuzné kyselině acetylsalicylové, byla již v minulosti prokázána schopnost léčit záněty, předcházet oxidačnímu stresu a trombóze, tudíž by mohl být slibným lékem při covid-19.

Obě studie však poukazují na to, že ke skutečně podloženým výsledkům je nutná mnohem rozsáhlejší randomizovaná studie.

Testování kyseliny acetylsalicylové

Během testování ve studii RECOVERY bude nejméně 2000 pacientům podáváno 150 mg kyseliny acetylsalicylové denně společně s běžnou péčí. Z testování musí být vyřazeni lidé, kteří jsou na účinnou látku alergičtí nebo v minulosti prodělali rozsáhlé krvácení či užívají jiné léky pro ředění krve. Následně budou výsledky této skupiny porovnány s výsledky pacientů, o něž bylo pouze standardně pečováno. Srovnávány budou především tyto faktory:

 • smrtnost po 28 dnech,
 • délka pobytu v nemocnici,
 • potřeba plicní ventilace.

„Kyselina acetylsalicylová je široce využívána coby prevence tvorby krevních sraženin například u lidí s infarktem, mrtvicí nebo také u těhotných žen s preeklampsií,“ vysvětluje široké využití profesor Martin Landray, který je vedoucím studie RECOVERY a dodává: „Randomizovaná studie je jediný způsob, jak posoudit, zda skutečně existují jasné přínosy pro pacienty s nemocí covid-19 a zda tyto přínosy převažují nad potenciálními vedlejšími účinky, jako je například zvýšené riziko krvácení.“

Čím se zabývá studie

Mezi další prostředky, které jsou součástí studie RECOVERY patří:

 • Azithromycin - běžně používané antibiotikum.
 • Tocilizumab - protizánětlivý lék podávaný injekčně.
 • Rekonvalescenční plasma odebíraná od dárců, kteří se z covid-19 zotavili a v jejich krvi byly zjištěny protilátky proti viru SARS-CoV-2.
 • REGN-COV2 - koktejl antivirových protilátek produkovaný společností Regeneron.
 • Nízká dávka dexamethasonu - nyní se testuje pouze u dětí.

Důkaz o tom, zda má kyselina acetylsalicylová skutečně zásadní přínos pro léčbu pacientů s covid-19, by měl být znám za několik měsíců.

Léky na bázi kyseliny acetylsalicylové a covid-19

 • Hrozbou pro pacienty s COVID-19 je syndrom multiorgánové dysfunkce (MODS), k němuž dochází v důsledku ucpání cév.
 • Léky na bázi jako třeba český Acylpyrin ředí krev a díky tomu mohou snížit riziko multiorgánového selhání, výhodou je také nízká cena a široká dostupnost.
 • Snižují horečku, tlumí bolest a mají protizánětlivé a antioxidační účinky.
 • Zkoumání kyseliny acetylsalicylové se věnují vědecké týmy z Británie, USA a Ruska.
 • Ke skutečnému prokázání vhodnosti kyseliny acetylsalicylové k léčbě vážného průběhu covid-19 je nutná rozsáhlá studie na náhodném vzorku pacientů.
 • Randomizovaná studie RECOVERY bude porovnávat výsledky 2000 pacientů léčených kyselinou acetylsalicylovou a 2000 pacientů bez této medikace.
 • Výsledky studie budou známy za několik měsíců.