Památkáři přivedli zdibský zámek a pivovar k demolici, strhnout ho ale nestihli

Budova zámku
Zobrazit fotogalerii (14)
 

Jak vypadala péče o památky za minulého režimu a kam si komunistické paničky chodily vybírat nábytek? Čtěte exkluzivní rozhovor, který nám poskytl Jakub Krejcar, jeden z dědiců původních majitelů.

Zrekonstruovali jste střechu, plánuje další rekonstrukci?

Rekonstrukce střechy proběhla na budově bývalého pivovaru v roce 2007. Střechu na zámku jsme zakryli pouze provizorní krytinou z vlnitého plechu. Na více jsme již neměli potřebné prostředky. Ano, rádi bychom v rekonstrukci kulturních památek nadále pokračovali.


Jak se finance shánějí? Existují dotace, granty?

Existují dotace a granty, ale na mnoho z nich normální člověk nemá šanci dosáhnout. Jsou jen pro vyvolené. U peněz z EU je situace lepší, ale vždy potřebujete daný projekt dofinancovat. U podnikatelských subjektů hovoříme o tom, mít alespoň 50% vlastních zdrojů.

 

Co také najdete v zámecké zahradě?                         Pohybovali jsme se s majiteli po zámecké zahradě. Pustili mne do pivovaru a ze všech stran - zdí i stropu dýchala energie dávno zašlých časů. Vyšli jsme ven a pár kroků nad rybníčkem, který je umístěn v blízkosti budovy pivovaru, stál malý cihlový domek. Jakub Krejcar se na mě podíval a zeptal se. "Že neuhodnete, co to je? Tak sem se vozil nábytek z různých zámků po republice a manželky papalášů si tady potom vybíraly..." Vlastně ž se nedivím, že se neznámo kam poděl například obraz slavného malíře Rembrandta, ani tomu, jak dnes budovy vypadají.

Čtěte dál: Kam zmizel vzácný Rembrandt a co bude se zámkem dál?


Zámek vám vrátili v restituci, jak dlouhý byl boj?
Restituci zámeckého areálu vyřizovat v té době můj děda, RNDr. Pavel Hormann, který si ještě pamatoval na dětství strávené ve Zdibech. Musel dohledat nezbytné dokumenty a prokázat, že oprávnění dědicové rodiny Stejskalů mají restituční nároky na, již v tu dobu, zdevastovaný zámecký areál.


Připadá mi paradoxní, že zde sídlil Ústav pro obnovu památek a přesto došlo k devastaci objektu, dokonce byl tenkrát vydán demoliční příkaz, neměl by za to ústav nést odpovědnost?
Ano, tohle je vážně smutné. Ti, kteří by se měli starat o kulturní památky, tak nechají dojít věci až k demolici. Je to vizitka nás všech, jak vnímáme naše dějiny a kulturu. V době kdy docházelo k devastaci, byly zámky a zámecké areály v držení státu, ať vojáků, JZD, či dalších organizací, takže odpovědnost by za to měl převzít stát a pomáhat více všem vlastníkům kulturních památek v jejich snaze o dání věcí do původního stavu.


Proč k demolici nedošlo?
Jednoduše to už nestihli.

 

Už jsme napsali: Fotoreport: Zámek nebo zřícenina?


Jaký je to pocit říct si - mám zámek...?
Zvláštní. Na jedné straně vidíte skvělou práci a um lidí, kteří zde žili před staletími a musíte to s respektem obdivovat, co všechno rukama dokázali. Jenže pak pozorujete chátrající kulturní památky a radost z toho nemáte.


Od místních jsem se dozvěděla, že v zámecké zahradě občas pořádáte různé akce, jaké? Budete v tom pokračovat?
Rádi bychom. Náš záměr vždy byl udělat ze zámeckého areálu místo, které by mělo sloužit společensko-kulturním akcím. Tedy živý areál otevřený pro veřejnost a zájmové spolky, které chtějí něco aktivně dělat. V parku a přilehlém dvoře jsou pořádány (většinou) neziskovými sdruženími nádherné akce. Ať už se jedná o voříškiádu (soutěže pro psíky bez papírů), či akce zaměřené na rodiny s dětmi, anebo výstavy ve špýcharu, které zaujmou především dospělé.


Rád bych čtenáře pozval na již zmíněné společenské akce a poděkoval všem, kteří jsou pořadateli, či pomáhají při realizacích těchto akcí.