Zabil se Kynský sám, nebo ho zavraždili? Přítel Dobrovského či Jungmanna byl nalezen ve sklepě

Do sklepa Kynský údajně odešel den předtím, než bylo nalezeno jeho tělo
 

Český vlastenec, přítel Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna i učitel, který miloval češtinu a snažil se ji dostat do všech oblastí, včetně Moravy a Slezska. To je D. F. Kynský. Jak vlastně žil a jaký byl jeho konec? Některé informace totiž nasvědčují, že byl zavražděn, jiné, že si vzal život sám. Otázkou je, kde je pravda.

Dominik František Kynský se narodil 4. 10. 1777 ve Slaném a zemřel 15. 12. 1848 v Brně. Byl jedním z českých vlastenců a působil rovněž jako kněz, básník, spisovatel a překladatel. S jeho díly se můžeme setkat i pod jmény Kinský nebo Slanský.

Žák, učitel i kněz

Dominik František Kynský vystudoval nižší gymnázium v Mostě, vyšší gymnázium pak už v Praze, kde se pro něj staly zajímavé i univerzitní přednášky o češtině. V roce 1794 pak vstoupil do piaristického řádu, jehož hlavním úkolem bylo vychovávat mládež. Tomu se také chtěl D. F. Kynský věnovat, být učitelem. Teologii studoval v Kroměříži, konkrétně obor filosofie, později také v Litomyšli. Působil rovněž ve Strážnici a Mikulově.

V popředí jeho studia stáli především antičtí autoři. Byl schopen rovněž mluvit několika jazyky. V roce 1801 prošel vysvěcením na kněze a stal se učitelem na nižším gymnáziu ve Slaném, kde své znalosti předával několik let. Dále jako učitel působil v Praze, Mladé Boleslavi a Novém Městě.

Dominik František Kynský byl ve své době velmi známou osobou. Byl rovněž jedním z podporovatelů společnosti Pražského Národního muzea a Matice české.

Snaha o rozšíření české literatury na Moravě

Jeho pedagogické působení na sebe ale nenechalo čekat ani v zahraničí, odjel do Vídně, kde působil jako pedagog šlechtického stavu. Od roku 1809 do 1821 se stal profesorem řecké literatury a všeobecné historie na filosofickém ústavu v Brně. Jeho cílem bylo především rozšířit českou literaturu a české knihy na Moravě, na čemž pracoval se svými přáteli moravskými obrozenci Josefem Heřmanem, Filipem Prokopem Neděle.

Cílem bylo i založit české noviny

Jeho první dílo vyšlo v Přílohách literárních novin českých, které bylo vydané v letech 1813–1817 ve Vídni. Tyto kousky sloužily především pro potřeby výuky a zároveň s tím překládal z latiny, řečtiny, francouzštiny a němčiny. V časopisech otiskl překlady antických autorů, překládal díla jako Horatiovy Ódy nebo Lessingovy Bajky. Překládal také církevní texty. Stal se kazatelem na všechny neděle celého roku. V roce 1818 se stále snažil propagovat češtinu na Moravě, jeho cílem bylo založit české noviny, bohužel neúspěšně, a nabízel i lekce češtiny. V roce 1820 pak nastoupil jako překladatel do úřadu Moravskoslezského gubernia.

Dominik František Kynský byl veřejnou osobou, byl jedním z podporovatelů společnosti Pražského Národního muzea a Matice české. Jeho dobrými přáteli byli Josef Dobrovský a Josef Jungmann. D. F. Kynský přispíval i do Jungmannova Slovníku česko-německého a Historie literatury české.

Splnění přání na sklonku života

V roce 1848 byla čeština zavedena do škol a to bylo jeho veliké přání, které se mu splnilo na sklonku života. 15. 12. 1848 byl nalezen mrtvý ve svém sklepě, kam údajně odešel večer předtím. Otázka jeho smrti je stále nejasná, mluví se o možné vraždě i o tom, že si D. F. Kynský vzal život sám. V roce 1877 mu byla na jeho rodném domě na počest vystavena pamětní deska.

KAM DÁL: Myslivci a rybáři v šoku: Plošný zákaz používání olova ve zbraních a k rybolovu.