Anketa politiků: Má člověk právo nosit zbraň?

Petr Štěpánek odkazuje na USA, kde není vlastnictví zbraní regulováno a počet vražd je tam vyšší, než v Evropě. Má pravdu?
Zobrazit fotogalerii (10)
  |  

Máme policii, máme armádu. Primárně tyto složky by měly umět zajistit obranu každého z nás. Na druhou stranu dnešní doba je taková, že v podstatě nemají šanci zasáhnout, pokud dojde například k teroristickému útoku stylem, jak jsme toho byli svědky v Londýně nebo Barceloně. Máme se tedy bránit sami?

Diskuse o tom, zda má člověk právo nosit zbraň, se vedou už dlouhé měsíce. Zejména proto, že Evropská unie po České republice v tomto ohledu žádá jistá omezení směřující ke zpřísnění podmínek vlastnictví některých zbraní. Evropa se sice na nové směrnici shodla, naše země je však proti. Je to správné, nebo ne? 

Chtěli jsme vědět, jak se na právo nosit zbraň dívají politici kandidující v nadcházejících parlamentních volbách. Právě oni a jejich strany to budou (samozřejmě v případě, že se do sněmovny dostanou), kdo bude mít tuto problematiku na "triku" a budou se k tomu muset nějak postavit. Jako vždy jsme oslovili všechny strany, hnutí a koalice, které mají šanci dostat se v říjnu nad pětiprocentní hranici. 

Anketní otázka: Má člověk právo nosit zbraň, nemají se o obranu občanů starat složky k tomu určené (policie, vojsko)?

STANISLAV GROSPIČ (KSČM)
Na základě platných právní předpisů odvíjejících se od Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod má právo, za splnění zákonných podmínek, každý člověk nosit střelnou zbraň. Především např. k výkonu práva myslivosti, sportovní střelbě atd. Chci ale odmítnou extrémní zásahy do právní úpravy národních států ze strany Evropské unie, ale i extrémní výklad nošení střelné zbraně po vzoru např. USA. K obraně společnosti však primárně mají sloužit policie a armáda.

TOMÁŠ VANĚK (ODS)
Právo vlastnit zbraň pokládám za jedno ze základních práv občana ve svobodném státě. V českých zemích existovalo nepřetržitě od roku 1852 pouze se dvěma výjimkami: dobou nacistické okupace a komunistické diktatury. Nyní se toto právo pokouší omezit EU. Toto právo není v rozporu se základní funkcí státu, tj. zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti. Nicméně policie nemůže být všude a včas. A i 10 minut může představovat zásadní rozdíl v případě teroristického útoku.

JIŘÍ KOBZA (SPD)
Řádný občan zcela jistě. Pokud dojezdové časy PČR jsou od 30 minut výše, čím se má tu dobu napadený bránit? Zásobou vtipů, které bude vykládat útočníkovi? Je nutné vytvořit funkční právní rámec použití zbraně. Jsme pro to, aby veškeré důsledky útoku nesl vždy útočník.Takže šetření by nemělo být o přiměřenosti obrany ale určení útočníka.

IVAN GABAL (KDU-ČSL)
Podle platného zákona má u nás asi 300 tisíc lidí zbraně legálně. Pro svou obranu nebo zájmy. To je v pořádku. Unie omezila jen dlouhé poloautomatické zbraně a velké zásobníky, na žádost terorismem exponovaných zemí. Restrikce zbraní v EU zabírá, teroristé dnes musí útočit bez střelných zbraní, nedostanou se k nim. Kdo má zbraň pro svou potřebu, tak o ni nepřijde. Ale návrh, aby tyto zbraně byly začleněny do obrany státu ústavním zákonem, od Chovance a několika poslanců, evropskou směrnici nezastaví. Je to paskvil srovnatelný s Klausovou amnestií. Myslím, že 125 mld, které vydáváme ročně na armádu, policii a záchranné sbory, je dost na to, abychom se mohli cítit v bezpečí. 

PETR GAZDÍK (STAN)
Jsem spokojen se současnou úpravou držení zbraní, nemyslím, že více zbraní mezi lidmi rozhodně neznamená více bezpečnosti. Bezpečnost má zajišťovat stát - tedy policie.

PETR ŠTĚPÁNEK (Zelení)
Držení zbraně je problematické, protože člověk má tendenci ji použít. Ozbrojenou obranu občanů musí zajistit policie a armáda pod demokratickou kontrolou. Ad hoc domobrana vede k ozbrojeným sousedským sporům a občanským válkám. V USA, kde je přístup ke zbraním jednoduchý, je počet vražd i neúmyslných zabití mnohem vyšší než v Evropě, kde je přístup ke zbraním povětšinou regulován.

JAKUB MICHÁLEK (Piráti)
Když si někdo udělá zbrojní průkaz, tak ano, má právo zbraň nosit. Současné zákony v této oblasti považuji za dostatečné. Představa, že držitelé zbraní budou zajišťovat obecnou bezpečnost, je ale podle mě naivní. K tomu slouží a má sloužit policie a armáda. Stát však nemá omezovat právo na sebeobranu, když s tím není žádný problém.

MAREK ŽENÍŠEK (TOP 09)
Člověk samozřejmě má právo nosit zbraň, pokud projde přísnými zkouškami při zajišťování zbrojního průkazu. TOP 09 rozhodně odmítá zakládání občanských domobran či paramilitárních spolků, které se staví do role nezávislých obránců národa. Tuto pravomoc mají mít výhradně oficiálně státní složky.

JANA ČERNOCHOVÁ (ODS)
Pakliže dotyčný splňuje zákonná pravidla pro legální držbu zbraní, je toto právo nedotknutelné. Naše legislativa je přitom v této oblasti takřka dokonalá a nepotřebuje žádnou úpravu z Bruselu v podobě odzbrojovací směrnice. Ozbrojení lidé by neměli suplovat policii či armádu. Policista ale nemůže stát na každém rohu a nelze tedy upírat právo na posílení osobní bezpečnosti touto formou.

TOMIO OKAMURA (SPD)
Ano - ostatně i já osobně jsem již 15 let držitelem zbrojního průkazu a členem sportovního střeleckého klubu, kde nás trénuje olympijský vítěz z Pekingu David Kostelecký. Podobně jsou na tom myslivci a další občané. Samozřejmě, o bezpečnost se musí primárně starat stát - ovšem to není v rozporu s námi, legálními držiteli zbraní. Navíc, stát nikdy nemůže být všude a platí zlaté pravidlo raději celý život nosit zbraň zbytečně, než ji nemít v případě skutečné nouze.

CO NA TO VOLIČI?
Ivan Král (zedník, Kutná Hora):
Právo lidí to jistě je. Na druhou stranu je každá směrnice úplně fuk. Když budu v ohrožení a někdo po mě půjde, zbraň použiju legálně i nelegálně.
Marek Chaloupka (podnikatel, Vlašim): Je to jen další nesmyslný diktát EU. Komunisté nám zakazovali to samé, Brusel je tedy na stejné úrovni?
Klára Macháčková (prodavačka, Beroun): Proč bych měla mít zbraň? A kdokoli jiný? Aby mu ruplo v bedně a začal střílet kolem sebe? Děkuji pěkně, ale ne. Od obrany máme armádu a policii.
Kamil Dvořák (manažer, Praha): Jistě, že máme toto právo. Já zbraň vlastním, nosím ji u sebe a cítím se bezpečněji. Dnešní doba je taková, musíte se umět bránit, nikdo to za vás neudělá.
Jana Kratochvílová (úřednice, Praha): Je každého věc, jestli zbraň nosí. Ale musí to být přísně hlídáno, nesmí ji dostat každý magor, který si o ni řekne.
Patrik Horák (řidič, Kolín): Podívejte se na USA, to nesmí v Evropě být. Každý rok tam umírají tisíce lidí kvůli bláznům, kteří kolem sebe střílí. To tady nechci. Od hry na vojáčky máme armádu.
Jan Vaculík (státní zaměstnanec, Praha): V kontextu debat, které se kolem toho vedou, bych to nepovolil. Už proto, že někdo půjde pro zbraň jen proto, že mu to chtěl někdo zakázat. A pak nejrůznější "domobrany", to je velká hloupost.