Svědkové Jehovovi a jejich kontroverzní pravidla. Žádná politika, transfuze a Vánoce

V co věříte a uvědomujete si, co se doopravdy blíží? Tak to většinou začíná...
 

Nejčastěji je můžeme vidět se stojany na stanicích tramvaje, kde kolemjdoucím nabízejí časopisy Probuďte se či Strážnou věž. Svědkové Jehovovi jsou velmi početnou náboženskou společností, která jednoho času nesměle zvonila u vchodových dveří vašeho domu. O jak početnou komunitu se v České republice jedná?

 

V celosvětovém měřítku najdeme téměř 9 milionů členů, kteří se hlásí k náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Jen v České republice je okolo 15 tisíc tisíc členů, což už je dostatečný základ k tomu, abychom jejich přítomnost v naší společnosti nepřehlédli.

Oni sami o své důležitosti okolí často přesvědčují. Vidíme je stát na frekventovaných stanicích veřejné dopravy, procházet se po ulicích se vstřícným úsměvem a někdy se nezdráhají ani zabušit na vaše dveře, aby s vámi podiskutovali ve formě podomního kázání na téma vlastního výkladu víry. Jaké jsou ty nejkontroverznější zákazy a myšlenky "jehovistů"?

Zkáza na zemi

Po prvních minutách nepřirozeně příjemného rozhovoru se velmi rychle otočí kolo konverzace k samému jádru. V co věříte a uvědomujete si, co se doopravdy blíží?

Náboženská společnost, kterou mnozí nazývají spíše sektou, vzešla mezi lety 1870 až 1879 v americkém státě Pensylvánie, odkud se následně velmi rychle rozšířila do celého světa. Oni sami by s tímto datem nesouhlasili, protože podle svědků Jehovových jen obnovili křesťanské náboženství z 1. století.

Co vlastně je tedy jejich hlavní myšlenka? Neuznávají svatou trojici a preferují výraz Jehova pro označení Božího jména. Zjednodušeně řečeno jehovisté věří, že když přijde závěrečná bitva, oni se stanou vládci světa. Svědkové Jehovovi věří, že proroctví z bible vztahující se k minulosti se splnila, a ta ostatní vypovídají o současném a budoucím vývoji.

Přijít by tak měla celosvětová bitva, po které bude nahrazen současný systém Božím Královstvím. Po Armagedonu by tak světu mělo vládnout 144 tisíc, jež jsou zodpovědní za to, že ostatní dovedou k věčnému životu v obnoveném pozemském ráji.

Co nemohou?

Svědci Jehovovi jsou také charakterističtí tím, že žijí stranou od zbytku společnosti. Podle jejich pravidel a tradic tak neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, státní svátky a jediné jméno, které uznávají za to, že je hodno slavit, je Ježíš. Dárky si tak dávají spontánně.

Kromě těchto zvláštností nesmějí být členi angažovaní v politice a nesmějí zastávat žádné veřejné funkce. Pojem vlastenectví neuznávají, proto tedy neslouží v armádě.

Asi nejkontroverznějším pravidlem je odmítání krevních transfuzí i ve chvíli, kdy je člen v ohrožení života. Tímto pravidlem se řídí od roku 1945, ale jsou ochotni přijmout tzv. frakce, tedy náhražky krve. Ještě v padesátých letech svědkové Jehovovi museli podléhat zákazu očkování, ale to už je dnes minulost.

Velmi vypjaté jsou i vztahy v samotné skupině. Stačí malý náznak toho, že s hnutím nesouhlasíte, máte zaděláno na problém. Vyloučení ze společenství může přijít také na základě alkoholismu, kouření, pomlouvání či nevyrovnanými emocionální výlevy. S vyloučenými členy skupiny se stávající členové ani nezdraví.

KAM DÁL: Nejděsivější místa v ČR. Strašidelný les, hřbitov bláznů a jeskyně plná pověstí.

 


Životní styl

Zdraví

Hobby