Jednoduchý domácí test na koronavirus je na světě. Lékařům zjednoduší práci a případným pacientům přinese rychlý výsledek

Nový test je prozatím povolený v USA a lidem přinese výsledky do půl hodiny
 

Na světě je nový test na koronavirus, který si mohou lidé provést sami doma, bez nutnosti vystát si dlouhou frontu v obavě, že pokud ještě nejsou pozitivní, je velká pravděpodobnost, že se nakazí právě při čekání na odběry. 

Vývoj medicíny jde i s ohledem na současnou pandemii koronaviru stále rychle dopředu. V současné době jsou pro lékaře důležité metody léčby, ale také co nejrychlejší diagnostiky této nové choroby, která děsí celý svět. Americké regulační orgány v úterý 17. listopadu povolily nouzové použití prvního rychlého testu na koronaviry, který lze provést i v domácích podmínkách. Výsledky jsou přitom k dispozici do půl hodiny.

Co takový krok přinese?

Podle studie, která používání uvedených jednoduchých rychlostestů podpořila, jde o důležitý krok k rozšíření možnosti testování na covid-19 i mimo zdravotnická zařízení nebo testovací pracoviště, která mají logicky jen omezenou kapacitu. V USA budou tedy ale zatím dostupné pouze na recept.

Jednoduše a doma

Test, který by měla na trh dodávat společnost Lucira Health, umožní provést výtěry a odebrat vzorek z nosu. Ten je po vložení do lahvičky s laboratorním roztokem vyhodnocen jako negativní nebo pozitivní. Lidé tak budou mít k dispozici test, který jim dá odpověď na jejich otázku i bez nutnosti vystát si dlouhou frontu ve společnosti pravděpodobně nakažených lidí. Jak rychle a zda se tento test rozšíří i do dalších zemí, je ale zatím otázkou.

Posun vpřed

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) doposud povolil užívání bezmála tří stovek testů, které odhalují přítomnost koronaviru v těle. Prozatím ale šlo vždy jen o testy, na které se museli lidé dostavit do zdravotnického zařízení nebo si v nejlepším případě mohli vzorek odebrat doma a do laboratoře jej zaslat. V žádném z předchozích případů se ale nejednalo o takto rychlou metodu určenou pro domácí použití.

Pohodlí pro pacienty, ulehčení pro zdravotníky

Domácí test byl vyroben jak na základě požadavků samotných potenciálních pacientů, tak ale i zdravotníků, jimž tato metoda velmi ulehčí práci a umožní jim věnovat se více pacientům s těžším průběhem nemoci. Navíc jsou prakticky okamžité výsledky testů důležité pro okamžitou karanténu a také trasování kontaktů, tedy lidí, s nimiž se nemocný člověk v poslední době setkal.

Původně šlo o test na chřipku

Na vývoji domácího testu pracovala zmiňovaná společnost Lucira Health již dříve, věnovala se ale diagnostice chřipky. Po vypuknutí pandemie covidu pak přizpůsobila technologii právě pro odhalení tohoto viru.

Opatrné úřady

Americké úřady se obecně brání povolování testů pro domácí použití, protože se obávají chybných závěrů, které z nich mohou laici vyvodit. FDA doposud povolil poze jeden takový test, a to na HIV. Dlouhodobým testům před spuštěním volného prodeje byly podrobeny v 70. letech minulého století i dnes zcela běžné těhotenské testy. Proto i dnes lékaři upozorňují, že negativní výsledek testu na koronavirus nemusí být stoprocentní a v případě, kdy pacient i přesto pociťuje jakékoliv příznaky možného onemocnění, nemá se na výsledek testu spoléhat a svůj stav zkonzultovat s lékařem.

KAM DÁL: Milenky slavného režiséra Otakara Vávry: Postelí mu prošly skoro všechny prvorepublikové herečky, podruhé se ženil v 86 letech.