Pražská integrovaná doprava expanduje do Středočeského kraje

Rozšíření integrované dopravy uleví zácpám na silnicích
  |  

Změny jízdních řádů a linek autobusů se dočkají cestující v novém roce 2017 na Benešovsku, ale nejen tam. Město Benešov bude, spolu s dalšími obcemi, zapojeno do jednotného systému Pražské integrované dopravy (PID).  K této změně by mělo dojít v dubnu 2017.

V souvislosti s integrací do Pražské integrované dopravy dojde k přečíslování autobusových linek vedoucích z Benešova do Týnce, Jílového, Neveklova, Netvořic a také ke změně jejich jízdních řádů a k prodloužení tarifní integrace osobních vlaků linky S9 až do Benešova.

Návrh linek a jízdních řádů zpracoval ROPID ve spolupráci se Středočeským krajem. Jízdní řád na celé řadě spojů devíti autobusových linek mohou lidé připomínkovat na adrese MÚ Benešov.

Nové linky v rámci PID

Odlehčení ucpaným silicím
Jednou z výhod, které by měla integrace pražské a středočeské dopravy přinést, je náhrada části dnešní automobilové dopravy. To by se mělo pozitivně odrazit i v nárůstu počtu cestujících ve veřejné dopravě. Více lidí ve veřejné dopravě současně znamená i úbytek aut na silnicích. A to jak v Praze samotné, tak i ve Středočeském kraji, protože jsou příjezdové komunikace volnější.

"Bude to mít pozitivní vliv na snížení hluku a emisí z individuální automobilové dopravy. Větší zklidnění provozu čeká i okrajové městské části Prahy, kde již nebudou muset složitě středočeští občané hledat volná místa k parkování, protože budou moci využít lepší systém veřejné dopravy a záchytných parkovišť," řekl během projednávání změn dnes už bývalý středočeský hejtman Miloš Petera.

Týnec, Jílové, Neveklov, Netvořice, Benešov se přiřadí k integrované dopravě

Integrovaná doprava i na Nymbursko, Kladensko a Slánsko
Ve znamení rozšiřování systému PID do dalších oblastí Středočeského kraje se ponese celý právě začínající rok 2017. Po zapojení oblasti Podřipska od 3. 1. 2017 včetně vzájemného uznávání jízdenek s Dopravou Ústeckého kraje budou na jaře následovat oblasti Nymburska, Sedlčanska a Benešovska, dále je k červenci připravována rozsáhlá etapa integrace linek z Prahy do Kladna a Slaného včetně tamní MHD.

Středočeský kraj uzavřel s pražským dopravním podnikem Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy už před sedmi lety. Jejím předmětem bylo zabezpečení dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje vnitrostátní linkovou osobní dopravou do konce listopadu 2019.