Příšerné kolony do Zdib nikdo neřeší, pomůže petice?

Denně mají řidiči před očima ten samý obraz
 

Každý den si ze Zdib i do Zdib pěkně postojíte. Nyní vznikla petice, která poputuje na kraj! Pomůže?

V roce 2014 byla zrekonstruována silnice 11/608 p. č. 1438/1 - Ústecká ulice v Dolních Chabrech v Praze. Od hranice katastru hlavního města Prahy byl u této dříve dvouproudé silnice po ukončení rekonstrukce omezen provoz pouze do pravého pruhu. Levý pruh byl natřen bílými čarami, aby se stal pruhem neprůjezdným. 

V současné době se každý den v ranní špičce doprava na silnici 11/608 zastaví již před sjezdem na Klecany a auta stojí nebo velmi pomalu popojíždějí až do Prahy. Autobusy na linkách 370, 371, 372, 373 a 374 nabírají průměrně třicetiminutová zpoždění. 
„Chtěli bychom, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice směrem do centra uvolněn pro veškerou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu. Myslíme si, že uvolnění cca 1,5 km komunikace, kterou by mohli řidiči používat, by bylo přínosné pro průjezdnost tohoto úseku a zrychlení provozu. Je samozřejmě nutné dbát na bezpečnost, proto by měl být v místě odbočení do ulice Obslužná provoz sveden do jednoho pruhu a za tímto křížením znovu uvolněn,“ říkají tvůrci petice.
Na 1. km i 9. km sjezdu z dálnice D8, které spojuje silnice 11/608, jsou průmyslové zóny a neustále tady vznikají další plochy skladových areálů, jejichž provozem bude nadále i do budoucna navyšována dopravní zátěž území. 
„Nemalé finanční prostředky vynaložené v roce 2014 na rekonstrukci Ústecké ulice při jejím používání jen z poloviny považujeme za nehospodárně vynaložené,“ pokračují tvůrci.
Ranní dopravní situace na dálnici D8 i silnici 11/608 směrem do Prahy je dlouhodobě značně neúnosná, dochází k narůstající nehodovosti v těchto úsecích, doprava se zbrzdí na obou silnicích v katastru obce Zdiby a pomalu popojíždí do Prahy. Kolony jsou dennodenní problém. Při narůstajícím počtu osobních automobilů, které směřují do Prahy a v každém cestuje většinou pouze jeden člověk, je důležité motivovat cestující, aby používali pro cestu do Prahy hromadnou autobusovou dopravu. Při jejím použití se sníží počet automobilů na silnici a zároveň zrychlí doprava. Nyní ovšem mohou při jízdě autobusem počítat pouze s tím, že musí použít autobus odjíždějící o 30 minut dříve, než potřebují, aby se dostali včas do zaměstnání či školy. Tím pádem dříve vstávat a modlit se, aby se dostali alespoň tak.

Situace by se měla řešit v dlouhodobém horizontu, což se bohužel stále neděje. 
„Vyzýváme vás tímto, abyste se zasadili o to, aby byl levý jízdní pruh Ústecké ulice uvolněn pro veškerou automobilovou dopravu nebo minimálně pro autobusovou dopravu a aby se kraj začal zabývat tvorbou plánu na zlepšení celkové dopravní infrastruktury na severní části,“ dodávají autoři petice.

Klíčová slova: