Velké investice do vlaků na Berounsku. Sliby chyby, nebo se to konečně povede?

Dokáží politici splnit závazky, že navýší počet vlaků na potřebnou úroveň a tím zvýší přitažlivost železniční dopravy tak, aby mohla převzít větší část přepravní zátěže a ulehčit přetíženým silnicím i autobusovým terminálům?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Moderní a tiché vlaky na trase Beroun-Praha by se měly stát realitou. Kraj slibuje peníze do železnice a spolu s ministerstvem dopravy slibují i odklonění tranzitní dopravy z údolí Berounky.

Snížit hluk nákladní železniční dopravy, prosadit nové a rychlejší železniční propojení Prahy a Berouna/Hořovic včetně rekonstrukce stávající tratě do Berouna. To slibují ve společném memorandu ministerstvo dopravy, Středočeský kraj a Svazek obcí – Region Dolní Berounka. Ministerstvo dopravy tímto krokem vyšlo vstříc občanům, kteří dlouhodobě volají po zlepšení situace v této lokalitě.

Do železnice na trase Beroun-Praha je plánováno využití prostředků EU v celkové hodnotě zhruba 180 milionů korun. Za to by se mělo modernizovat asi 30 tisíc vozů.

Obyvatelé si stěžují na vysokou zátěž dopravy, která je ruší, včetně hluku, který ji doprovází. Všichni, kteří se připojili k memorandu, rovněž slibují do budoucna i sledování využití dopravy primárně pro příměstskou dopravu a přesunutí dálkové dopravy z údolí řeky Berounky.

"Je potřeba co nejrychleji investovat do železniční infrastruktury tak, aby mohla být co nejlépe využívána plnohodnotně pro městskou a příměstskou železnici," upozorňuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Hejtmanství chce posílit přetížené úseky železnice

To podle hejtmanky umožní zkracování intervalů, potřebné kapacitní posílení přetížených úseků a zavádění nových rychlých spojení. Jedině tak bude železnice fungovat jako plnohodnotná páteř společného Integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

"Bez rekonstrukcí tratí nelze navýšit počet vlaků na potřebnou úroveň, a tím zvýšit přitažlivost železniční dopravy tak, aby mohla převzít větší část přepravní zátěže a ulehčit přetíženým silnicím i autobusovým terminálům," tvrdí Jermanová.

Ministerstvo dopravy chce podpořit maximální využití dotačních programů z evropských i národních fondů na modernizaci brzdných systémů nákladních železničních vozů a dosáhnout vyřazení starých vozů s litinovými špalíky.

"Pokud to bude nutné, finanční prostředky ještě navýšíme. Současně chceme zavést motivační systém plateb za využití tzv. tichých nákladních vozů, systémem bonus/malus," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy podle Dana Ťoka těmito kroky vychází vstříc občanům regionu Dolní Berounka, kteří si na hlučnost nákladní železniční dopravy dlouhodobě stěžují. V rámci programu pro zajištění interoperability železniční dopravy je plánováno využití prostředků EU v celkové hodnotě zhruba 180 milionů korun, což přibližně odpovídá modernizaci 30 tisíc vozů při spolufinancování do výše 50 procent z veřejných prostředků.

Modernizace s využitím těchto prostředků budou probíhat od letošního roku až do roku 2021 s cílem snížit hluk na železniční síti v Česku, včetně výše jmenovaných tratí z Prahy do Berouna do roku 2025.

Hluk chce ministerstvo dopravy snížit

Resort dopravy se právě podpisem memoranda přihlásil k rekonstrukci nejkritičtějších míst železniční trati Praha–Beroun a co nejrychlejšímu zahájení realizace optimalizace trati Praha–Beroun, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty.

Přitom samozřejmě bude brán ohled na přírodní charakter této lokality tím, že hluk může být minimalizován i bez využití vysokých protihlukových stěn. Třetím cílem memoranda je přesun dálkové dopravy mimo údolí řeky Berounky.

"Naší snahou je prosadit ekonomicky obhajitelnou variantu přímého železničního propojení Prahy a Berouna/Hořovic, které povede mimo údolí Berounky a jako součást celoevropské páteřní železniční sítě bude využíváno nákladní i osobní dopravou. Trať Praha Smíchov – Beroun bychom do budoucna rádi využívali zejména pro příměstskou dopravu," uzavřel ministr Ťok.