Kvůli problémům s autobusovými spoji v Kladně vyjedou na trasy dva noví dopravci

Autobusová doprava v Kladně ana Kladensku se potýká s problémy. Jak to chce kraj vyřešit?
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Integrace veřejné dopravy (IDS) mezi Kladnem a Prahou, která byla spuštěna už v srpnu, měla být pozitivní změnou pro cestující. Jenže opak je pravdou. Zvláště v Kladně naráží cestující na problémy – spoje mají zpoždění nebo nevyjedou vůbec. Kdo to bude řešit?

Od zavedení takzvané integrované dopravy se ČSAD Kladno pere s mnoha problémy. Má nedostatek řidičů a některé spoje na Prahu vůbec nevyjedou.

Kvůli tomu budou od listopadu některé linky zajišťovat noví dopravci. Na Kladensku chybí desítky spojů, které by měly podle jízdních řádů vyjíždět, ale nejsou zajištěny. Krajský úřad Středočeského kraje našel řešení.

Od listopadu pomůžou noví dopravci

"Nyní probíhá licenční řízení tak, aby od 1. listopadu mohli již plnohodnotně převzít dopravu na linkách 323 a 620 na vlastní licence dopravci Valenta Bus a Pohl Kladno. Zajištění služeb v přepravě cestujících je oběma dopravcům přiděleno podle přímého zadání jako řešení mimořádné situace, kdy došlo k přerušení služeb. Tento postup je v souladu se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících," sdělil mluvčí kraje Pavel Lochař.

Integrovaný dopravní systém (IDS) je systém dopravní obsluhy určitého uceleného území veřejnou dopravou, zahrnující více druhů dopravy (např. městskou, regionální, železniční apod.) nebo linky více dopravců, jestliže jsou cestující v rámci tohoto systému přepravováni podle jednotných přepravních a tarifních podmínek.

Doprava bývá v rámci IDS zajišťována různými dopravními prostředky: železnicí, metrem, tramvajemi, trolejbusy, autobusy, lanovkami nebo plavidly.

IDS umožňuje cestovat na jednu jízdenku

A proč byla integrace dopravy ve středních Čechách spuštěna? Umožňuje to lidem cestovat na jednu jízdenku bez ohledu na dopravce. Až do konce srpna byli cestující odkázáni na 6 různých dopravců, u každého z nich platil jiný tarif, nemohli přestupovat mezi dopravci při použití jedné jízdenky, spoje na sebe nenavazovaly. Další výhodou je podle krajského úřadu zlevnění cestování veřejnou dopravou na relaci Praha – Kladno.

Kraj vyhodnocuje výhody nového systému

"Díky sjednocení všech autobusových i železničních spojů do jednoho společného IDS Prahy a Středočeského kraje si mohou cestující pořídit předplatní jízdenku, která platí na všech linkách všech dopravců. Tím pádem jim odpadla nutnost platit za kilometry na území Prahy zbytečně dvakrát. Jízdní řády linek jsou nyní navzájem lépe zkoordinovány, byly zpravidelněny intervaly a zavedeny nové spoje," sliboval po zavedení nového systému dopravy kraj.

Kraj vyhodnocuje, jak zavedení nového systému funguje a jaké jsou jeho klady. Dosud ve všech integrovaných oblastech prý došlo k nárůstu počtu cestujících, což snižuje individuální automobilovou dopravu ve prospěch veřejné.

Úřad vyhodnocuje správní řízení o sankcích

Přes všechny tyto výhody se ale doprava na Kladensku potýká s problémy a od konce srpna do konce září probíhalo správní řízení o sankcích za nevykonání objednaných výkonů. V současné době se podle kraje vyhodnocují výsledky, které mají stanovit sankce za nesplnění povinností dopravců.