Je kralupský pivovar rájem bezdomovců a narkomanů?

Hromadí se tady nepořádek
Zobrazit fotogalerii (12)
 

Kralupy se neustále holedbají tím, jak se tady buduje. A přitom přímo na náměstí stojí rozpadlý pivovar. Pojďte se na něj podívat!

Kralupy v poslední době neustále budují a rekonstruují. Nejvíce oprav v současnosti probíhá na náměstí. To je momentálně celé rozkopané. Navíc se tady nechalo zchátrat několik budov. Například hotel Praha, jehož demolice začala minulé pondělí, nebo budova pivovaru. "Je to velká škoda, pamatuji si dobu, jak si lidé vozívali pivo z Kralup až do jižních Čech," říká místní obyvatel Josef Janda.

Pivovar je zavřený již řadu let. Když jsem místo obhlížela a fotila, tak mne nejvíce zaujalo, že budova není nijak zabezpečena proti nevítaným návštěvníkům. Nejrůznější vstupy a dveře nejsou uzavřené, ani na nich nevisí žádné zámky. Jakýkoli nevítaný host se sem tedy velmi jednoduše dostane. Stává se snad pivovar rájem bezdomovců a narkomanů?

Haldy nepořádku by napovídaly, že určitě ano. V jedné jeho části dokonce sídlí stáčírna. To ale budově nijak nepomáhá. Pivovar je stále prázdný, nevyužívaný a rozpadající se. Stojí v těsné blízkosti zmíněného hotelu Praha. Ani ten nebyl v tak havarijním stavu jako pivovar, a přesto se pod ním prodaly pozemky a v současné době bude zbourán.

Respektive bude zbourán do konce listopadu. Takže všechny práce zaberou dva měsíce. Bouračku navíc financuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Co o pivovaru říkají stránky města Kralupy?

V 15. a 16. století se šlechta pouštěla do podnikání a zakládala na svých panstvích nejprve velkostatky a později podniky, zaměřené na zpracování vypěstované zemědělské produkce. K nejčastějším patřily pivovary. Takový pivovárek je doložen k r. 1540 v Mikovicích na panství Boryňů ze Lhoty. Byl umístěn v panském dvoře (byl situován přibližně v prostoru dnešní benzínové pumpy). Potřebný chmel se pěstoval v blízkém okolí, jedna z chmelnic byla přímo nad dvorem. Vyrobené pivo musely odebírat krčmy a poddaní v Mikovicích a dalších obcích panství, např. v Lobči, Dolanech a Otvovicích. Pivovar byl zrušen v r. 1772. Další vrchnostenský pivovárek byl doložen od r. 1640 v nedaleké obci Olovnice.

Tento pivovar patřil nejprve místní šlechtě a pak císařské komoře, tedy Habsburkům, a jako veškerý jejich majetek na území Československa byl v r. 1918 zestátněn. Vyráběl pivo označené „Olovnické tmavé“ a „Olovnické světlé“. Byl zrušen v r. 1950. Podle pamětníků bylo zdejší pivo v okolí díky kvalitní vodě oblíbené. Pozdně barokní objekt bývalého pivovaru je v Olovnici zachován dodnes. Také v Nelahozevsi a Veltrusech měla vrchnost (Lobkovické a Chotkové) svoje zámecké pivovary, které byly oba dva zrušeny v poslední třetině 19. stol. Ve vzdálenějším okolí byly pivovary například v obci Vepřek (v 17. stol., patřil církvi) a Odolena Voda (v provozu do r. 1892).

Ve vlastních Kralupech založil v roce 1872 přímo v centru města pan Josef Fischer (židovského původu) Kralupský parostrojní pivovar. Vyráběl pivo, označené Bohemia 8o, 10o a 12o, a slad, který byl vyvážen do Švýcarska, Holandska a Lucemburska. Roční produkce v té době činila asi 32 tis. hl. piva a 190 vagonů sladu. Po vypuknutí 2. světové války Fischerovi emigrovali do USA, pivovar sice zůstal za války v provozu, ale vyráběl jen 4o pivo. V roce 1945 přebírají Fischerovi pivovar zpět, ten je jim však v r. 1948 znárodněn a přičleněn nejprve k pivovaru Krušovice a později v r. 1954 ke Středočeským pivovarům. V té době se vařilo ročně kolem 75 tis. hl. piva pod značkami Bohemia a Vltavan. V roce 1979 se ruší výroba piva a závod začíná kromě sladu produkovat nealkoholické nápoje.


Životní styl