Starosta středočeských hasičů: Často jsme na místě první

Oldřich Lacina, starosta dobrovolných hasičů Středočeského kraje
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Dobrovolný hasič Oldřich Lacina v rozhovoru popisuje organizaci sborů, akce a soutěže, setkání s vrcholnými politiky i náročnost zásahů při požárech. Dobrovolně pomáhají, nemají plat a ještě platí členské příspěvky.

Jak fungují dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji?

Počty hasičů se mění od jara do podzimu, na jaře spíše nabíráme, na podzim se částečně snižují. Počet členů v kraji je nyní řádně evidovaných 54 300 hasičů, kteří platí členské příspěvky. Máme 1212 sborů a ty se dělí na dvanáct okresů. Největší Okresní sdružení hasičů je Benešov, který má přes deset tisíc členů a nejmenší je Kladno s počtem 1 450  členů. V počtu sborů a členů Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska je Středočeský kraj největší.

Oldřich Lacina (*1955) pracoval jako automechanik, mistr v autoservisu a nyní je pojišťovací makléř. Členem Sboru dobrovolných hasičů Doubek je od roku 1977. Zde vykonával postupně funkce preventáře, jednatele, velitele výjezdové jednotky. V Okresním sdružení hasičů Praha - východ byl v letech 2000 – 2005 členem výkonného výboru a vedoucím odborné rady velitelů a v letech 2005 – 2015 starostou okresního sdružení. V Krajském sdružení hasičů Středočeského kraje působil v letech 2005 – 2015 jako náměstek starosty a od roku 2015 je starostou krajského sdružení. Jako nejvyšší vyznamenání mu byla udělena v roce 2009 Medaile Za mimořádné zásluhy. 

Dobrovolník v akci:
Byli jsme na jednom rodinném domě ve Škvorci, kde chytla kotelna ve sklepě. Bylo to dopoledne, velké vedro a do zakouřeného sklepení se s dýchacím přístrojem zasahovalo pouze na pět minut a následovalo střídání. Déle tam zasahující hasiči nevydrželi. Nedalo se tam ani postavit, protože do metru dvaceti byla kotelna zasypaná štěpkou. A odspoda to hořelo. Při přípravě na zásah jsem schovával lidi do stínu, aby se mi nepřehřáli ještě před zásahem. 

Sbor je tedy organizační jednotka sdružení?

Sbor je pobočný spolek, který má svoji právní subjektivitu. Z toho vyplývá, že mohou mít i svojí hospodářkou činnost a další aktivity. Každý sbor má svého starostu a ten je také statutárním zástupcem. 

Každý sbor má svojí jednotku?

Jednotky sboru dobrovolných hasičů zřizují ze zákona obce. Do jednotky jsou zpravidla vybíráni dobrovolní hasiči z místního sboru. Starosta obce se stará o požární ochranu v obci, zřizuje jednotku, jmenuje velitele jednotky, s každým členem sepisuje smlouvu o členství v jednotce a další náležitosti. Ve vlastnictví obce je hasičské zbrojnice a technika a obec zajišťuje finanční zabezpečení provozu jednotky. V případě výjezdu podléhá jednotka operačnímu středisku hasičského záchrannému sboru. 

V obci může být více jednotek?

Ano, dám příklad z okresu Praha východ, kde jsem deset let byl starostou okresního sdružení. Obec Ondřejov má tři části - Ondřejov, Třemblat a Turkovice a v každém místě má obec jednotku a sbor. Zatímco sbory jsou samostatné, tak jednotky patří pod jeden obecní úřad, v tomto případě Ondřejov.

Jaká je činnost sdružení dobrovolných hasičů?

Organizujeme činnost a metodické řízení. Nejvíc je to u mladých hasičů, pro které připravuje velké množství soutěží. Proškolujeme vedoucí, rozhodčí soutěží, pořádáme okresní a krajská kola soutěží. Členům jednotek zvyšujeme odbornost pomocí skládání zkoušek jednotlivých odznaků odbornosti, pořádáme námětová cvičení a školíme jednotky ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. 

Máte nějakou evidenci zásahů?

Evidenci provádí hasičský záchranný sbor. Každá dobrovolná jednotka po návratu z výjezdu musí vypracovat zprávu o zásahu a tu předává profesionálním hasičům. 

Jaké máte další aktivity?

Sbory dobrovolných hasičů udržují tradice jako jsou plesy, stavění májů, různá setkání, práce s dětmi a další. Aktivní jsou hlavně na vesnicích, kde vytvářejí spolkovou a kulturní činnost. Plesy a zábavy si dělá většinou každý sbor samostatně a pak máme jeden celorepublikový, který byl v letošním roce v Chebu. 

Jsou nějaké společné akce na úrovni kraje?

Jsou to hlavně soutěže. Okresní sdružení pořádají okresní kola a vítězové postupují na krajskou soutěž. V letošním roce bude krajská soutěž 18. a 19. června ve Vlašimi na stadionu. Jako jeden z mála krajů děláme soutěž ve spolupráci s hasičským záchranný sborem. Vítězové nás reprezentují na republikové soutěži. Jde o klasický postupový klíč. Od soutěže v okrsku, pak postup na okresní soutěž a nejlepší družstva mužů a žen na krajskou soutěž. Soutěže u nás proběhnou během šesti měsíců, většinou od dubna a končíme celostátní soutěží nejpozději v měsíci srpnu.. Dětská krajská soutěž letos bude 24. – 26. Června na Kladenském stadionu. Postupový klíč je velice obdobný.

Jak jsou dobrovolní hasiči oceňováni?

Dobrovolní hasiči mají statut vyznamenání. Když je hasič aktivní, tak například ve dvaceti osmi letech může dostat první medaili, za pět let druhou a zase je postup okresní sdružení – krajské sdružení - ústředí. Nejvyšší vyznamenání je titul Zasloužilý hasič. Člen navržený na tento titul je pozván do Přibyslavi, kde má sdružení hasičů ve vlastnictví zámek. Tam je upravený malý sál pro udělování tohoto vyznamenání. Navržený člen zasedne na čestné místo v čela sálu, je přečten jeho hasičský životopis a z rukou starosty obdrží ocenění titul Zasloužilý hasič za jeho celoživotní práci pro dobrovolné hasiče. Středočeské krajské sdružení pořádá pro nositele tohoto ocenění každý rok celodenní setkání s programem. Letos proběhne setkání Zasloužilých hasičů 23. června v Nižboru na okrese Beroun. Je připravena exkurze do místní sklárny, občerstvení, posezení s hudbou. Zasloužilé hasiče doprovází starostové okresních sdružení a těchto setkání se zúčastňuje přibližně 150 členů.

Mají dobrovolní hasiči nějaké vyznamenání za výjimečný čin?

Statut vyznamenání obsahuje medaili Za záchranu života nebo Za odvahu a statečnost. Těchto medailí se dává poměrně málo, jsou zde přísná kritéria pro jejich udělení. Také toto ocenění se předává na zámku v Přibyslavi při slavnostní příležitosti udělování titulu Zasloužilý hasič. Medaili za záchranu života dostal například 2. 5. 2015 Dominik Pokorný z SDH Říčany. 

Kdo může být mladým hasičem?

Mladí hasiči mohou být od tří let do osmnácti let. Máme různé kategorie. Od tří do šesti let je přípravka, od šesti do patnácti jsou dvě kategorie - mladší a starší a od patnácti do osmnácti je dorost. V dorostu máme trochu problém, protože radši chodí na diskotéky a už se jim nechce sportovat. Také se to daří, ale nejmasovější účast je do patnácti let. 

Co dělají mladí hasiči?

Na jaře začnou soutěží v uzlování. Pak je velká soutěž pod názvem Plamen se spoustou disciplín včetně požárního útoku. Na podzim máme branný závod v požárnické všestrannosti, který se odehrává v lese. Šplhají po laně nebo hledají značky. Branné závody pořádají okresní sdružení. Zvlášť je soutěž dorostu, která je spojená se soutěží v požárním sportu. Běhají sto metrů s překážkami, štafetu čtyřikrát sto metrů, požární útok. Procházejí také testem požární ochrany. 

Jaké jste zažil mimořádné události?

Mimořádná situace byla loni v létě, když byly sucha. Některé požáry byly velké rozsahem a byly vyhlášeny třetí stupně poplachu, kdy bylo na jednom místě deset a více jednotek. Jednalo se o velké zásahy a zasahující hasiči si sáhli úplně na dno. Náročné to bylo v hasičských oblecích, kdy byla obrovská vedra. Když jde hasič k plamenům, tak to na sobě musí mít. Je nutné se často střídat a hodně pít. Když prohoří ke kořenům stromů, tak se to musí hodně prolévat a například v Tehově jsem vybrali vodu z celého rybníka. 

Daří se vám skloubit dobrovolnou práci se zaměstnáním?

My děláme všechnu práci dobrovolně, ve svém volném čase a zdarma.. Abych tuto funkci mohl dělat, tak musím mít práci, která mi to dovolí. Pracuji jako pojišťovací makléř a musím tuto práci skloubit s funkcí starosty a mohu konstatovat, že někdy je to opravdu obtížné.

Jak dlouho jste u dobrovolných hasičů?

Dobrovolného hasiče dělám, co jsem se vrátil z vojny. Bavilo mě to a připadalo mi to akční. Teď už jsem to omezil a spíše je ze mě funkcionář. Jsem z Doubku u Říčan. Tam chodím do hasičské zbrojnice, vystřídal jsem za tu dobu spoustu aut a vzhledem k tomu, že jsem vyučený automechanik, tak se o techniku s ostatními starám.

Jak jste se stal starostou středočeských hasičů?

Máme pětileté volební období. Nejdřív se sejde sbor a ten si zvolí vedení včetně starosty. Také může navrhovat svoje kandidáty do okrsků, okresů a kraje a zde vznikla moje kandidatura na starostu krajského sdružení. Návrhy se zpracovávají a pokračuje to přes okresní sdružení až na shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů Středočeského kraje. Na tomto shromáždění, které proběhlo 18. dubna 2015 jsem byl zvolen starostou krajského sdružení hasičů Středočeského kraje. 

Jste pořád aktivní ve sboru v Doubku?

Teď už to omezuji, protože mi bylo šedesát let. Už jsem se vzdal velení jednotky a nechal jsem to mladším. Ale pořád jezdím na výjezdy k zásahům. 

Jak probíhalo letos v lednu setkání dobrovolných hasičů s premiérem?

Byli tam všichni starostové krajských sdružení hasičů, vedení SH ČMS, ministr vnitra a také někteří hejtmani. Projednávala se podpora, která poprvé zazněla v létě 2015. Pro nás je nejdůležitější příspěvek na hasičské zbrojnice a dopravní automobily ve výši 250 milionů pro celou republiku. Tři šestiny poskytne stát, dvě šestiny kraj a jednu šestinu obec. Žádat budou obce, kterým hasičské zbrojnice patří.  Zvýhodněné jsou zejména u dopravních automobilů malé jednotky místního významu a malé vesnice. Dále nám bylo přislíbeno, že dobrovolným hasičům bude znovu vyplácena plná nemocenská při úrazu během zásahu, získání řidičského průkazu C a důležité je i uznání hasičského sportu jako oficiálního sportu, abychom mohli na tuto činnost žádat finanční prostředky od státu. A ještě by měly být zavedeny úlevy pro zaměstnavatele dobrovolných hasičů ve výjezdových jednotkách na sociálním pojištění. 

Jste spokojený s podporou státu?

Teď je o dobrovolné hasiče zájem ze strany státu. Když byl v roce 2015 celostátní  sjezd hasičů v Pardubících, tak tam mezi hosty byly nejvyšší představitelé vlády, premiér Sobotka, místopředsedové vlády pan Babiš a Bělobrádek, ministr vnitra pan Chovanec, někteří hejtmani krajů a další. To ještě na žádném sjezdu nebylo a všichni nám vyjádřili podporu. 

Budete také hlídat uprchlíky?

To jsem slyšel. Přišel s tím velký příznivec dobrovolných hasičů hejtman Michal Hašek. Asi to myslel tak, že bychom tam mohli vybudovat nějaké zázemí a zajišťovat logistiku. 

Jak spolupracujete s krajem?

Na krajském úřadě je komise integrovaného záchranného systému, do které chodím. Pro nás je krajský úřad důležitý partner ve finanční podpoře, kde se snažíme získávat dotace na naši činnost. Několikrát ročně se také scházím s hejtmanem krajského úřadu, nyní je domluvena schůzka dne 29. února.

Jaké jsou druhy jednotek?

Jednotky dobrovolných hasičů jsou rozděleny do tří kategorií – JPO2, JPO3 a JPO 5. JPO2 mají výjezd do pěti minut, JPO 3 jsou určeny pro zásah mimo svoji obec s výjezdem do deseti minut a JPO5 zasahují většinou ve své obci s výjezdem do dvaceti minut. Nejvíce jednotek je v kategorii JPO3 a JPO5.. 

Jak to dělají, když jsou v práci?

Některé obce mají své zaměstnance, kteří jsou v jednotce, nebo někteří členové jednotky pracují v místě bydliště, kde provozují svoje podnikání. Poprvé jsem se s tím setkal u hasičů v Rakousku v roce 1992 a je dobře, že to začíná také u nás. V mimo pracovní době to samozřejmě není problém, to je vždy více členů výjezdové jednotky v místě bydliště. 

Stává se vám, že dorazíte dřív než profesionální hasiči?

Stává docela často, je to díky tomu, že máme kratší dojezdové vzdálenosti. Teď už je v řadě aut instalovaný tablet, do kterého přijde informace od operačního střediska a zapne se navigace. Díky tomu je vyhledání místa zásahu jednodušší a navíc se může velitel jednotky spojit s operačním a dostane podrobnější informace. Ke každému požáru vyjíždějí profesionální hasiči, místní dobrovolná jednotka a nejbližší jednotka JPO3. Zásah na místě většinou řídí hasič z povolání.

Dělají se nějaké srazy historické požární techniky?

K tomu dochází při oslavách výročí sborů, nebo při hasičských dnech pro veřejnost. Například je s tím vyhlášený Kolín, kde to pořádá Hasičský záchranný sbor a sjíždějí se tam auta od nejmodernější techniky až po ty nejstarší. Je hodně sborů, kteří se starají o tuto techniku a věnují jejich renovaci spoustu hodin a nemálo finančních prostředků. Namátkou mohu jmenovat SDH Český Brod, SDH Tehovec a takových sborů je v našem kraji hodně.