Náměstí v Divišově prokoukne, vyrostou i nové budovy

Památník padlým se bude během rekonstrukce náměstí stěhovat
14.02.2017 - 15:45   |  

Vedení městyse Divišov už léta pracuje na projektu rekonstrukce náměstí. Součástí plánované obnovy by měla být i přestavba samotné radnice a postaveno by mělo být také pět nových budov. Rekonstrukce by tak veřejný prostor měla zpřehlednit, zvýšit bezpečnost a spojit dvě náměstí v jedno.

Trojúhelníkové divišovské náměstí leží na křižovatce třech hlavních cest. Lidé jsou tu vzhledem k blízkosti dálnice D1 sužováni hustou kamionovou dopravou. Plánovaný silniční obchvat je v nedohlednu. Náměstí jako hlavní veřejný prostor postupně upadá a selhává. Navrhované řešení rekonstrukce náměstí na dopravní situaci sice nic zásadního nezmění, jen v kritických místech budou silnice upraveny tak, aby se zlepšila průjezdnost náměstím.

Místo asfaltu dlažba
Dnešní asfaltový koberec vezme za své a náměstí bude po rekonstrukci opět dlážděné, jako bývalo kdysi. Město chce dokonce do velké míry využít i původní žulovou dlažbu, která se nachází pod asfaltem.

"Náměstí chápeme jako kompaktní a čitelný prostor, rejdiště. Do křižovatky třech hlavních cest, kterou dnes tvoří nedefinovaná plocha asfaltu, vsazujeme ostrůvek s městským domem, který prostor uzavře a stane se další dominantou městyse," informoval autor návrhu Marek Přikryl s tím, že kvůli koncepčně nesourodému pojetí Horního a Tyršova náměstí je dnes centrum Divišova rozděleno.

Vítězný návrh rekonstrukce divišovského náměstí

Radnice dostane novou, důstojnější podobu
Změnit by se měl i nepřehledný úsek hlavní komunikace, minimální chodník před budovou radnice a nedůstojný vstup přes hospodu do jednoho z nejdůležitějších městských domů, radnice. "Stávající radnici navrhujeme přestavět.

Vybudováním podloubí v parteru by tyto problémy vyřešilo. Zajišťuje bezpečnost pro chodce i důstojnější vstup do radnice. Hospodu přesunujeme do sousední novostavby k penzionu, kde má pravděpodobně i větší opodstatnění," doplnil autor studie. V rámci rekonstrukce dojde k přemístění stávajícího pomníku padlým ke zdi u kostela, aby svou hmotou nepředěloval jinak volný prostor náměstí. Stávající nevyužívaná pumpa bude nahrazena novou. 

Dále je na náměstí navržen klasický městský mobiliář, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule a nové osvětlení. Okolí kostela pak bude tvořit zatravněná terasa. Její tvar je odvozen z původního řešení, jak je zachyceno na katastrální mapě z poloviny devatenáctého století.

Muzeum plochodrážních motocyklů a ordinace
Největší pozornost věnuje studie budově nového muzea motocyklů Jawa. Stálá expozice světoznámých plochodrážních motocyklů vyráběných v Divišově by se mohla stát jednou z atrakcí městyse. V budově by mělo fungovat i infocentrum s veřejným internetem a ve 3. patře vyhlídková střešní terasa.

V Divišově zoufale chybí lékařská ordinace a penzion. Zdejší radnice si je vědoma toho, že městys pro rozvoj turistického ruchu potřebuje ubytovací kapacity. Proto pro tyto účely počítá s postavením dalších dvou novostaveb s podloubím. Vymezit tvar náměstí pomohou i další dva obytné domy. Součástí rekonstrukce bude i kompletní osvětlení komunikací, ploch pro pěší i nasvícení kostela. Výrazným zásahem do nové koncepce náměstí bude i přesunutí aleje stromů z Horního náměstí do Farní zahrady a radikální pročištění zeleně na Tyršově náměstí.
 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru