V Sázavě zbudují opatření proti povodním. Opraví i silnice, most a školu

V sekretariátu vedení města Sázava
  |  

Celkem sedmdesát milionů plánuje utratit radnice v Sázavě v průběhu letošního roku. Největší položkou ve výdajích rozpočtu města jsou plánované investiční akce za pomoci  nejrůznějších dotací, na kterých se Sázava finančně spolupodílí.

Nejvíce budou stát protipovodňová opatření, která by měla chránit majetek i samotné obyvatele Sázavy před velkou vodou. Investorem stavby je povodí Vltavy, ale město Sázava se bude podílet na nákladech v rámci spoluúčasti. Obnoveno má být staré koryto řeky Sázavy a zabezpečena ochrana obou břehů, což si vyžádá náklady třiašedesát milionů korun.

Oprava školní kanalizace a místních komunikací

Další čtyři miliony korun poputují na rekonstrukci kanalizace a vodovodu nejen v pavilonu základní školy, ale i nejbližší podzemní kanalizační sítě. Projekt počítá se stavebními úpravami a modernizací povrchů v dotčené části stavby a kompletní modernizací sociálního zařízení.

Jen z vlastních peněz opraví Sázavští místní komunikace v ulici Opplova, Pavly Fořtové a Verisova tak, aby zabezpečili plynulou dopravu pro řidiče i bezpečnost pro pěší. Vozovky dostanou nový asfaltový povrch, přibydou vjezdy k jednotlivým nemovitostem a vznikne pětačtyřicet parkovacích stání, včetně tří míst pro invalidy. Samozřejmostí pak mají být chodníky pro pěší a plochy pro kontejnery. Za vše radnice z rozpočtu vydá jedenáct milionů korun.

Zateplení úřadu a oprava mostu

Aby byli městští úředníci v teple, plánují letos zateplit budovu městského úřadu za téměř tři miliony korun. Zatepleny budou obvodové stěny úřadu, střechy i terasy včetně podlahy, půdy a vystupujících říms. Vyměněna má být také střešní krytina, upraveno zábradlí a hromosvod.

Most přes vodní náhon u Sázavy Na Kácku je v havarijním stavu. Aby mohl být bezpečně používán, nechá jej vedení města zcela zrekonstruovat a vyměnit mostní konstrukci. Most je nezbytně důležitý pro zásobování rekreačního areálu na sázavském ostrově. Oprava mostu bude stát přes půl druhého milionu korun.

Za dalších čtyři a půl milionu korun chtějí v Sázavě zpracovat digitální povodňový plán včetně vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Sázava.