V Sázavě zbudují opatření proti povodním. Opraví i silnice, most a školu

Celkem sedmdesát milionů plánuje utratit radnice v Sázavě v průběhu letošního roku. Největší položkou ve výdajích rozpočtu města jsou plánované investiční akce za pomoci  nejrůznějších dotací, na kterých se Sázava finančně spolupodílí.

25.02.2017 - 17:55   |  
V sekretariátu vedení města Sázava

Nejvíce budou stát protipovodňová opatření, která by měla chránit majetek i samotné obyvatele Sázavy před velkou vodou. Investorem stavby je povodí Vltavy, ale město Sázava se bude podílet na nákladech v rámci spoluúčasti. Obnoveno má být staré koryto řeky Sázavy a zabezpečena ochrana obou břehů, což si vyžádá náklady třiašedesát milionů korun.

Oprava školní kanalizace a místních komunikací

Další čtyři miliony korun poputují na rekonstrukci kanalizace a vodovodu nejen v pavilonu základní školy, ale i nejbližší podzemní kanalizační sítě. Projekt počítá se stavebními úpravami a modernizací povrchů v dotčené části stavby a kompletní modernizací sociálního zařízení.

Jen z vlastních peněz opraví Sázavští místní komunikace v ulici Opplova, Pavly Fořtové a Verisova tak, aby zabezpečili plynulou dopravu pro řidiče i bezpečnost pro pěší. Vozovky dostanou nový asfaltový povrch, přibydou vjezdy k jednotlivým nemovitostem a vznikne pětačtyřicet parkovacích stání, včetně tří míst pro invalidy. Samozřejmostí pak mají být chodníky pro pěší a plochy pro kontejnery. Za vše radnice z rozpočtu vydá jedenáct milionů korun.

Zateplení úřadu a oprava mostu

Aby byli městští úředníci v teple, plánují letos zateplit budovu městského úřadu za téměř tři miliony korun. Zatepleny budou obvodové stěny úřadu, střechy i terasy včetně podlahy, půdy a vystupujících říms. Vyměněna má být také střešní krytina, upraveno zábradlí a hromosvod.

Most přes vodní náhon u Sázavy Na Kácku je v havarijním stavu. Aby mohl být bezpečně používán, nechá jej vedení města zcela zrekonstruovat a vyměnit mostní konstrukci. Most je nezbytně důležitý pro zásobování rekreačního areálu na sázavském ostrově. Oprava mostu bude stát přes půl druhého milionu korun.

Za dalších čtyři a půl milionu korun chtějí v Sázavě zpracovat digitální povodňový plán včetně vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Sázava.