Nový šéf benešovské nemocnice slibuje změny. Mají se pacienti bát, nebo těšit?

Benešovská nemocnice by časem měla mít centrální příjem pacientů
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

Od 1. března se oficiálně ujal vedení benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie doktor Roman Mrva. Nový šéf nemocnice na inauguraci představil svou vizi zdravotnického zařízení spadajícího do páteřní sítě oblastních krajských nemocnic. Mají se pacienti bát, nebo se naopak těšit?

Tím prvním, co chce ve své funkci nový ředitel nemocnice udělat, je audit všech smluv, které jsou aktuální a v běhu do konce tohoto roku. Má být jasné, které projekty bude muset nemocnice uhradit a zda je na ně dost finanční prostředků. Prioritou podle Romana Mrvy je vybudování centrálního příjmu, kterému je třeba vše přizpůsobit.

Hlavní priorita je nový centrální příjem pacientů
"Centrální příjem má ulevit ambulancím nemocnice. Je to místo, kam budou chodit pacienti a kam budou svážení záchrannou službou nejen lidé s úrazem, ale také s jinými zdravotními komplikacemi. Tam budou náležitě ošetřeni a předáni do týlového zařízení, na cílovou ambulanci, která jim poskytne definitivní péči," přiblížil Roman Mrva s tím, že na stávajících ambulancích interních, neurologických a ortopedických bude následně zaveden objednávkový systém. Pacienti tak nebudou muset čekat takovou dobu, jako čekají teď, protože je nebude nikdo předbíhat.

Nový centrální příjem by měl ulevit také záchranářům. Ti už pak nebudou muset u pacienta například rozlišovat, jestli dušnost, kterou trpí, je srdeční slabostí nebo zápalem plic. Také pacienti se dočkají rychlejšího a efektivnějšího vyšetření. Každý, kdo se v minulosti dostal třeba na interní příjem, musel na vyšetření dlouho čekat. To by se po zavedení nového centrálního příjmu mělo změnit.

Zlepšení kreditu benešovské nemocnice

Jedním z dalších úkolů, který stojí před novým ředitelem benešovské nemocnice, je zlepšení obecného povědomí o Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Zlepšení kreditu zdravotnického zařízení kraje je nejen v péči o pacienty, ale také v komunikaci. A to jak uvnitř nemocnice, tak navenek.

"Já chci zlepšit komunikaci především navenek, to znamená komunikaci veškerého personálu. Nejen lékařů a sester, ale i ochranky a vůbec všech zaměstnanců nemocnice a těch, kteří do nemocnice přicházejí. Musíme začít pracovat s primáři, vrchními sestrami i vedoucími jednotlivých oddělení tak, aby věděli, že je nastavena jasná firemní kultura. To znamená, chováme se slušně, jsme profesionální a vzájemně se respektujeme."

Revize smluv s pojišťovnami

V minulém roce se stalo, že došly peníze na úhrady výkonů od Pojišťovny ministerstva vnitra. Tomu chce nové vedení zabránit. Pomůže tomu i plánovaný audit všech smluv s jednotlivými pojišťovnami a posílení kontrolního oddělení nemocnice.

To by mělo umožnit řízení léčebné péče na všech úrovních a podle slov ředitel nemocnice případně zastropovat a některé výkony posunout a odložit tak, aby nemocnice měla poskytnutou péči včas zaplacenou od všech zdravotních pojišťoven.

Úloha benešovské nemocnice v regionu

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je začleněna do sítě páteřních oblastních nemocnic Středočeského kraje. Benešovský region se vyznačuje poměrně rozsáhlou rekreační oblastí a to přináší i vyšší zátěž pro nemocnici zejména v letních měsících.

Hlavním úkolem pro zajištění všech služeb je podle nového předsedy představenstva Pavla Pavlíka stabilizování personálu, jeho neustále se zvyšující profesionalita a loajalita k nemocnici. Z tohoto důvodu bylo jedním z prvních kroků nového vedení kraje i samotného představenstva nemocnice navýšení tarifních mezd o deset procent od 1. ledna 2017.

Nemocnice v Benešově je pavilónový typ zařízení, což vyžaduje vyšší náročnost na přesuny pacientů mezi jednotlivými odděleními. Současně také prostorové uspořádání nemocnice klade vyšší nároky na personál třeba při přenášení vzorků k analýze do jednotlivých laboratoří.

Nemocnice se novému představenstvu jeví jako stabilizované zařízení vykazující dlouhodobě takzvanou černou nulu, což značí sice kladný hospodářský výsledek, který je ale blízko nuly. Ideou předsedy představenstva Pavlíka je představa, že nemocnice bude hospodařit s kladným výsledkem s minimálním nárokem na dotace kraje na provoz nových pavilónů. Tak uvidíme, jaká "kouzla" nás čekají.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru