Modernizace terminálu v Kolíně: Bude to luxus za miliony

Rozdíl bude skutečně propastný
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Terminál v Kolíně už je hodně zastaralý, a proto se město rozhodlo, že se pokusí o to, aby se zmodernizoval. Hlavním záměrem je, aby obyvatelé více využívali hromadnou dopravu a snížilo se zatěžování životního prostředí.

Projekt modernizace kolínského terminálu chce zajistit pokles individuální automobilové dopravy a tak trochu ulevit životnímu prostředí, které díky zplodinám dostává pořádně zabrat. Cílem je podpořit návaznosti různých druhů dopravy a také vymezovat plochy a koridory. 

Snaha je tu hlavně o rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a přilehlého území. Má dojít také k vytvoření podmínek pro mobilitu a k optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras.

Nový terminál bude stát miliony

Už na první pohled je jasné, že podobný projekt bude opravdu velmi nákladný. Samozřejmě je nemožné, aby byl financován z peněz města, i když je pravdou, že část z výsledné částky opravdu bude muset sám Kolín doplatit.

"Investiční akce města 'Modernizace přestupního terminálu v Kolíně' bude financována částečně z projektu IROP, potvrzeny jsou způsobilé výdaje do výše 39,9 mil. Kč. Zbytek bude hrazen z rozpočtu města," uvedla asistentka starosty města Iva Blümelová. 

Kdy je plánovaný start modernizace?

V současnosti je vše na začátku, probíhají konkrétně přípravné fáze. Každopádně start projektu je velmi blízko. Počítá se totiž s tím, že by stavba měla být zahájena již v dubnu, optimálně pak již v jeho polovině.