Cyklistická sezona začíná: Máte svá práva i povinnosti. Jak šetřit zdraví a peněženku?

  |  

A je to tady! Čeká nás zřejmě první opravdu teplý víkend roku 2017. Spousta z nás už leští kola na premiérový výlet. Při pohledu do statistik však běhá mráz po zádech. Víte, kolik cyklistů loni na silnicích zemřelo? Znáte svá práva a povinnosti? Určitě není radno nic podceňovat! 

Cyklistika patří mezi naše nejoblíbenější koníčky, v českých domácnostech najdeme kolem čtyř milionů jízdních kol. Pokud na bicyklu jezdíme pravidelně, pomáhá nám udržovat dobrou fyzickou kondici, využíváme ho také jako dopravní prostředek či způsob relaxace. Přes všechny nesporné výhody, které jízda na kole přináší, bychom si však měli být vědomi i rizik.

V roce 2016 se nejčastěji bouralo v pátek, v obci na silnicích II. třídy. Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno 4 373 nehod, při kterých bohužel zemřelo 52 lidí.

Vždy, když sedáme na kolo, je užitečné připomenout si, že právě cyklisté jsou spolu s chodci nejohroženějšími účastníky silničního provozu. Také podle statistik Policie ČR je popularita tohoto sportu vykoupena zvýšeným počtem úrazů i úmrtí. Nezanedbatelný je také počet dopravních nehod způsobených vyznavači jízdy na kole.

"Škody zaviněné cyklisty se pohybují v řádech statisíců. Cyklisté však, na rozdíl od řidičů aut, nemají žádné povinné ručení, které by je chránilo. Proto, pokud způsobí nehodu a nemají-li uzavřené pojištění odpovědnosti, musí vzniklé škody uhradit," říká Jan Vlček, obchodní ředitel jedné z předních českých pojišťoven. Jak se na cyklistickou sezonu připravit a jaká opatření podniknout, abychom předešli nehodám a užili si výlety na kole ve zdraví a bez zbytečných nepříjemných následků?

Statistiky mluví jasně

Podle policejních statistik došlo na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 k 98 864 nehodám, při kterých bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob těžce zraněno a 24 501 zraněno lehce. Způsobená hmotná škoda podle odhadu dosáhla výše 5 804 milionů korun. Na silnicích v roce 2016 přišlo o život 39 cyklistů.

Současně řidiči nemotorového vozidla, tedy zejména cyklisté nebo koloběžkáři, zavinili 2 625 nehod, při kterých zahynulo 24 osob. Nejvíce nehod se přitom odehrálo v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.         

V rámci silničního provozu nejsou případy, kdy je viníkem nehody cyklista, ojedinělé. Potvrzují to jak policejní statistiky, tak pojišťovny. "Cyklista jel z kopce vysokou rychlostí, v zatáčce nezvládl řízení a dostal se do protisměru, kde projížděl osobní automobil. Tomu se podařilo cyklistovi vyhnout, ale oba účastníci nehody skončili mimo silnici. Kolize si vyžádala zranění řidiče automobilu s újmou na zdraví ohodnocenou lékařem na 50 000 korun a škodu na majetku ve výši 160 000 korun. Kompenzace byla hrazena z pojištění odpovědnosti cyklisty," popisuje Jan Vlček typickou nehodu, která bývá předmětem plnění pojišťovny.

Nejčastější důvody nehod cyklistů 

 • nezvládnutí jízdy – nezvládnutí řízení, vyjetí do protisměru nebo mimo komunikaci často v nepřiměřené rychlosti
 • nepozornost – při seřizování kola, jídle nebo pití za jízdy
 • nedodržení pravidel silničního provozu – nejčastěji nedání přednosti v jízdě
 • nerespektování bezpečného odstupu – jak u jedoucích vozidel, tak při objíždění stojících vozidel
 • nedostatečně označený/osvětlený cyklista - zejména při snížené viditelnosti
 • kolize se zvířetem – nejčastěji s volně pobíhajícím psem
 • špatně zvolená trasa jízdy – v hustém dopravním provozu s množstvím nákladních automobilů

Zabezpečte se pro případ zavinění nehody

Škody způsobené cyklisty nejsou zanedbatelné a mohou dosáhnout až stovek tisíc korun. Pokud jako cyklista způsobíte nehodu, jste povinen uhradit vzniklou škodu. A to jak v případě, kdy porazíte chodce či ohrozíte dalšího cyklistu například na cyklostezce, tak v situaci, kdy se střetnete s autem v běžném dopravním provozu. Právě v těchto případech bývají škody nejvyšší.

Povinné ručení pro cyklisty neplatí, mohou si však pojistit svou odpovědnost, a to buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti. Pak jsou proti škodám, které způsobí dalším osobám, nejen na kole, ale například i na lyžích nebo při dalších sportech a činnostech, chráněni všichni členové domácnosti, včetně dětí a domácích zvířat. Pojištění odpovědnosti, které cyklisty před uvedenými riziky dokáže ochránit, nabízí většina pojišťoven a pohybuje se v řádech stokorun za rok.

Riziko úmrtí po pádu z kola bez přilby je devatenáckrát vyšší než v případě, že máte adekvátní ochranu hlavy.

Jedním z nejčastějších důvodů plnění v rámci pojištění odpovědnosti bývají právě újmy na majetku nebo na zdraví způsobené cyklisty. V souvislosti s novým občanským zákoníkem navíc došlo k navýšení nároků na odškodnění, které dopadá na viníky dopravních nehod. Občanský zákoník totiž výrazně posílil prostor pro nároky poškozených.

Umožňuje nyní podstatně navýšit částku za odškodnění. Zohledněny jsou přitom nejen náklady spojené s kompenzací vzniklých hmotných škod a výdaje vynaložené na léčení poškozených, ale také jejich ušlý zisk za období pracovní neschopnosti a další související náklady.

Zkontrolujte povinnou výbavu

Možnost nehody eliminujete, pokud budete mít správně seřízené kolo, které odpovídá bezpečnostním předpisům. Všichni cyklisté mladší 18 let mají povinnost používat při jízdě ochranou přilbu, policisté však doporučují přilbu i dospělým.

Pro posílení bezpečnosti a předcházení nehodám je důležité, aby byl cyklista dobře vidět. Na kolo oblékejte pestrobarevné oblečení, používejte reflexní pásky a před cestou zkontrolujte povinnou i doporučenou výbavu kola.

Jízdní kolo musí být vybaveno

 • zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou
 • přední odrazkou bílé barvy
 • odrazkami oranžové barvy na obou pedálech
 • na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola
 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku by mělo být vybaveno protišlapací brzdou - nemusí být vybaveno přední brzdou
 • volné konce řídítek musí být zaslepeny
 • matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové, případně rychloupínací
   

Vybavení jízdního kola za snížené viditelnosti

 • světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu
 • zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy
 • zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení

 

Dodržujte zásady bezpečného provozu

Cyklisté jsou účastníky silničního provozu, a i když nepotřebují pro jízdu na kole speciální oprávnění, jsou povinni dodržovat platné předpisy. Měli by jezdit vždy vpravo, a to i na cyklostezce, musí zachovávat dostatečný odstup od překážek a měli by předvídat dění kolem sebe. Důležitá je také ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu a pozornost věnovaná stavu komunikace.

Na změnu směru jízdy by cyklista měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem. Zvláštní opatrnost pak zaslouží situace, kdy cyklisté na kole převážejí náklad, mají tašky zavěšené na řídítkách nebo vezou např. nářadí nebo jiné objemnější předměty. Každý cyklista by také měl znát číslo na Policii ČR (158) a záchrannou službu (155), aby v případě potřeby dokázal přivolat pomoc.

Na kolo jedině bez alkoholu

Cyklisté by neměli zapomínat na nulovou toleranci hladiny alkoholu, která je kontrolována Policií ČR. Už po jednom malém pivu hrozí cyklistovi dvojnásobně větší riziko pádu z kola. Alkoholem ovlivněný člověk má horší odhad vzdáleností i pomalejší reakce. Při vyšších dávkách dochází k poruše rovnováhy i soustředění a nebezpečí vzniku nehody tak dále výrazně narůstá.

Zároveň, pokud dojde ke kontrole cyklisty, který je pod vlivem alkoholu, řeší Policie ČR situaci stejně jako v případě řidiče motorového vozidla. Tedy, každý cyklista je povinen podrobit se dechové zkoušce a za jízdu pod vlivem alkoholu mu hrozí pokuta až do výše 50 000 korun. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru