Hejtmanka slibuje: Silnice v Kladně opravíme, nemocnici oddlužíme. Začne se vážně něco dít?

Hejtmanka si přivezla i poradce z jednotlivých odborů
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Kladno navštívila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Mimo jiné se také projela se po místních komunikacích. Musela si tak připadat trošku jako na tankodromu. Zlepší se tedy konečně místní silnice?

Jaké výsledky bude mít vaše návštěva pro obyvatele Kladna? 
Na návštěvu Kladenska jsem vzala s sebou i vedoucí Odboru dopravy Středočeského kraje Jarmilu Jenčíkovou, protože velká část dotazů směřuje právě na stav silnic, jejich opravy a nové stavby. Doprava, zdravotnictví, školství i sociální péče patří mezi naše priority. 

Můžete být, prosím, konkrétnější?
Aktuálně se například řeší převod majetku dvou škol z města na Středočeský kraj, Střední průmyslové školy a SOŠ a SOU na náměstí Edvarda Beneše. V červnu by o tomto mělo jednat zastupitelstvo města Kladna a následně zastupitelstvo Středočeského kraje. 

Do "vysoké" politiky se současná hejtmanka dostala v roce 2004 v barvách ODS, když byla v krajských volbách zvolena zastupitelkou Středočeského kraje. V roce 2008 pak mandát neobhájila.

Za dvě volební období nebylo na krajské silnice v Kladně téměř sáhnuto. V čem je problém, že se ani dnes nic neděje? 
Většina připravovaných dopravních akcí prochází v tuto chvíli projektovou přípravou. Situace skutečně není jednoduchá, neboť u rekonstrukcí silnic je vždy největším problémem vypořádání majetkoprávních vztahů (soukromé pozemky, církevní pozemky, pozemky právnických osob - pozn. red.) a s tím spojené vydání stavebního povolení.

A to trvá tak dlouho?
Samozřejmě nejde jen o to. V neposlední řadě je to i otázka získání finančních prostředků z dotačních titulů, jako jsou Integrovaný regionální operační program (IROP), Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – konkrétně program Nové technologie či BESIP. Například pro rekonstrukci silnice II/118 (ulice Milady Horákové, Dukelských hrdinů, gen. Klapálka - pozn. red.) se nyní zpracovává projektová dokumentace. Zajišťuje ji firma PÚDIS. 

V roce 2012 vstoupila do hnutí ANO. V roce 2013 stala předsedkyní Krajské organizace pro Středočeský kraj, dostala se pak i do parlamentu a byla zvolena místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. 18. listopadu 2016 se stala hejtmankou kraje.

Kde je právě u této páteřní komunikace v současné době největší zádrhel?
Musí se aktualizovat záborový elaborát, aby mohlo být dokončeno vydání již zahájeného stavebního povolení. Připravují se již i podklady pro zahájení zadávacího řízení. Upravován je také rozpočet stavby pro oba investory, to znamená pro město Kladno a Středočeský kraj. Výše předpokládaných nákladů představuje celkem 193 milionů korun.

Kdo to zaplatí a kdy se tedy začne stavět?
Středočeský kraj to chce zaplatit z Integrovaného regionálního operačního programu. Vlastní stavba by pak měla být zahájena ještě koncem letošního roku, maximálně pak na jaře roku příštího.

Plánují se i další stavby?
Další dopravní stavbou, která bude probíhat na stejné silnici II/118 Kladno, je výstavba nové kruhové křižovatky Na Cikánce. V tuto chvíli je už na ni vydané stavební povolení. Stavba bude financována z IROP v rámci druhé výzvy. 

Palčivým tématem je pro Kladeňáky také modernizace oblastní nemocnice. Zároveň zde chybí peníze na platy, provoz dotuje kraj... 
Středočeský kraj musí především splatit dluhy a závazky kladenské nemocnice z minulých let a zároveň stabilizovat její hospodářský výsledek. Výše závazků po lhůtě splatnosti představuje více než 260 milionů korun. Zároveň jsme narazili na to, že je v tomto zdravotnickém zařízení velké množství přístrojů v havarijním stavu, a proto hledáme cesty, jak s tímto obrovským problémem nemocnici pomoci.

Nepomohly by v některých případech také dotace?
Ano, snažíme se, mimo jiné, také upravit finanční dotační projekt, v jehož rámci bychom mohli do kladenské nemocnice pořídit tolik potřebné nové CT. Celkem by do nového přístrojového vybavení mělo jít více než 100 milionů korun. Z toho část již letos a další v nejbližších letech.

A co oprava budov? To se také slibovalo...
Počítáme také s tím, že letos začneme pracovat na projektové dokumentaci pro rekonstrukce pavilonů. A co je velmi důležité, přepracováváme projekt na pavilon C2, který už měl v letošním roce být v provozu. Tyto změny jsou nezbytné. Realizace původně zpracovaných projektů na rekonstrukce pavilonů by totiž znamenala další obrovskou finanční zátěž pro nemocnici během jejího provozu.

Děkujeme za spolupráci webu vasekladno.cz.