Vladimír Šprungl: Podzim někdy dělá dojem, že je příroda čistší

"Když jsem se začal jako student zajímat o ekologii, doma nad mými aktivitami kroutili hlavami. Byl to tenkrát svým způsobem odpor proti neracionálnímu režimu, který u nás panoval," říká Vladimír Šprungl.
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Odpadky ale pouze zapadají listím a nejsou vidět. Zbavit přírodu odpadků se rozhodli v Okrášlovacím spolku v Dobříši. V rámci Týdne očisty připravili pro dobrovolníky bodce na odpadky a mapku sběrných míst. Dokonce hodlají bránit zneužití proti vandalům přenosnými fotopastmi.

Letos se koná 1. ročník Týdne očisty. Jak se zrodil nápad něco takového uspořádat?

Na jaře jsme se zúčastnili sběru odpadků organizovaného městem ke Dni Země. Po turistické sezóně před zimou si však, dle našeho názoru, příroda zaslouží úklid také. Zároveň členové neorganizovaně sbírají odpadky na procházkách během celého roku. Větší aktivitu u některých členů brzdí nutnost pak sesbírané odpadky uložit do své popelnice a před členy rodiny pak obhajovat málo místa ve své popelnici na jejich vlastní neseparovaný odpad.

Z těchto dvou hlavních pohnutek se zrodil nápad a posléze projekt na sběr odpadků, který umožní bez příprav s co největším servisem se občanům a návštěvníkům Dobříše zapojit do sběru odpadků v jejím okolí. V roce 2013 ještě projekt ve spolku nezískal podporu. Až v loňském roce jsme jej zařadili mezi projekty spolku na rok 2015.

Kde vidíte v Dobříši největší problém?

Obecně je to vůbec množství odpadů, které jako společnost produkujeme. A často neschopnost dělat obaly ( potenciální odpadky ) v recyklovatelné podobě ve větším rozsahu. Neochota občanů používat obaly ( tašky, pytlíky ) opakovaně.

Největší problém v Dobříši je dle mého osobního názoru na poli odpadů to, že zatím neumožňuje sběr bioodpadů na podobném k občanům vstřícném principu jako např. v Příbrami nebo Bohutíně, což je menší obec než Dobříš.

Mapa sběrných míst, která budou dobrovolníkům k dispozici mezi 7- 15. listopadem 2015.

Jak byste motivovali lidi k tomu, aby jim začalo záležet na tom, jak vypadá okolí, v němž žijí?

Osobně jsem si myslel, že je to generační problém. Když jsem se začal jako student zajímat o ekologii, doma nad mými aktivitami kroutili hlavami. Byl to tenkrát svým způsobem odpor proti neracionálnímu režimu, který u nás panoval.

Kupodivu nastupující generace není ještě progresivnější, než jsme byli my. Možná ale chybí více spíše drobných příkladů, ve kterých by mohla najít vzor. Dle mého mohou být motivací vzory.

Je situace s odpadky v přírodě během roku někdy horší a někdy lepší? Napadají mne jako příklad třeba uplynulé letní prázdniny, kdy vyráželi na Dobříšsko například chataři.

Naznačenou závislost nemůžeme z vlastní zkušenosti potvrdit. Spíše je to otázka počasí. Za dobrého počasí je v přírodě více lidí, za horšího méně a s tím je spojená přímá úměra množství odpadků v přírodě.

Vliv na viditelnost odpadků má i roční období. Podzim sice někdy dělá dojem, že příroda je čistší. Mnohé odpadky jsou schovány pod vrstvou listí. V zimě při přídělu sněhu se krajina zdá prakticky bez odpadků. Naopak na jaře, než se vše zazelená a je vidět i třeba do hustých křoví, se odpadky znovu vynoří. V létě bývá díky bujné vegetaci možnost spatřit odpadky ztížena.

Jak vznikla mapka sběrných míst? Podle čeho jste je vybírali?

Mapka sběrných míst vznikla na základě našich osobních zkušeností, kde lidé z Dobříše vstupují nejčastěji do přírody v jejím okolí. Dále na základě našich sil se tomuto projektu věnovat v tomto roce.

Na této mapě vidíme rozšíření, které letos nebylo realizováno. Sběrná místa zasahují i do katastru okolních obcí.

Plánujete příští rok rozšíření, jak je vidíme na druhé mapce?

Rozšíření akce plánujeme. Předpokladem je příznivé vyhodnocení akce, které provedeme spolu se zástupci města a státní správy. Akce zřejmě přiláká podobně smýšlející jednotlivce nebo skupiny občanů k organizátorům akce. Budeme o sobě vědět a příště budeme mít zřejmě více sil k organizaci akce.

Jaký čekáte, že bude mít celá akce ohlas?

Ohlasem si nejsme jistí. Lidé, kterým jsme akci zatím prezentovali, ji považují za užitečnou. S negativním názorem jsme se zatím nesetkali. Ale možná komunikace zatím probíhala pouze s lidmi, kteří stejně jako my mají zájem o své okolí.

Uvažujete případně o rozšíření těchto aktivit do dalších menších měst v okolí Dobříše? (Ne každé má svůj Okrášlovací spolek.)

Ve spolku jsou i občané jiných obcí. I historicky spolek rozvíjel své aktivity i v blízkém okolí Dobříše, hlavně ve Staré Huti. Na mapce s rozšířeným počtem sběrných míst jsou plánována sběrná místa i v katastrech sousedních obcí. Záleží na úspěchu akce v tomto roce v Dobříši.

Přes projekt "Dobříš - regionální centrum pěší turistiky" organizovaný spolkem, jsme v kontaktu s vedením některých sousedních obcí. Součástí projektu je i závazek majitelům pozemků, kteří umožní vznik cca. 75 km nových turistických značených cest, na opakovaný sběr odpadků podél těchto nových tras.

Týden očisty Dobříše

07.11.2015 - 11:1515.11.2015 - 11:15

Dobříš - Projekt "Týden očisty Dobříše" proběhne 7. 11. - 15. 11. 201 5 a má umožnit návštěvníkům přírody pomoci s jejím úklidem od odpadků s co největší podporou organizátorů. Sestává se z nabídky sběrných míst, kde jsou pro návštěvníky přírody připraveny igelitky, rukavice a bodce pro sběr odpadků v...
Více o akci


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru