Nově otevřený úvalský podchod budou opravovat do 13. listopadu

Takto vypadá podchod v Úvalech
  |  

V Úvalech s velkou slávou otevřeli podchod pod železnicí, jehož absence rozdělovala město na dvě části. Po pár dnech ale zjistili, že nedokáže odolat dešťové vodě a že ho musí nechat opravit. Zeptali jsme se proč... 

Neodolal přeháňkám

Na otevření podchodu pod železnicí  čekali Úvalští dlouho. Jaké bylo jejich zklamání, když zjistili, že poté, co několikrát důkladně zapršelo, se podchod zalil vodou a suchou nehou nebylo možné přejít. Zajímalo nás, jak je možné, že k tomu u nově opraveného podchodu mohlo dojít: "Příčina je netěsnost izolací pod hladinou spodní vody, která bohužel prosakuje spodní částí podchodu v místě dilatačních spojů. izolace," sdělil nám Petr Šantavý, specialista stavby ze společnosti Strabag, která opravu stejně jako rekonstrukci podchodu provádí.

 

Opravovat se bude do půlky listopadu

Na plně funkční podchod si tak musí  místní ještě nějakou chvíli počkat: "Podchod se bude opravovat za běžného provozu s malým omezením průchodu a trvat bude do 13.11.2015. Tento týden budou prováděny bourací práce. Příští týden do 13.11 se bude na podchodu provádět finální úprava stěn včetěně nátěru," uvedl další specialista stavby Petr Plecitý ze Strabagu. Pro místní je tak nejdůležitější to, že se podchod opět neuzavře, což hrozilo: "Při nátírání se dle klimatických podmínek krátce omezí průchod, ale maximálně na 2 hodiny," dozvěděli jsme se. Doufejme, že tímto problémy s podchodem skončí a místní jej užijí k plné spokojenosti, a to i v beezbariérové úpravě...

 

V minulosti jsme psali o otevření podchodu v Úvalech.

 

Podchod však zakrátko neodolal dešti. 

 

Podívejte se na přehlídku Street Artu, tedy pouličních maleb v Úvalech!