Řidiči, nevyjíždějte! Středočeský kraj dusí smog!

Kouřící komíny k výskytu smogu jasně přispívají
  |  

Řidiči ve Středočeském kraji by neměli sedat za volant. Právě tento kraj totiž dusí smog a množství aut tuto situaci ještě zhoršuje.

Podzim smogu nahrává

Na podzim, kdy se začíná topit nekvalitním otopem v zastaralých kotlech, se smog vyskytuje nejčastěji. Navíc ve Středočeském kraji k němu přispívá velmi hustá doprava, která zužuje nejenom hlavní město ale i jeho nejbližší okolí. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje tak upozorňuje, že na některých měřicích stanicích, reprezentativních pro uvedené území (Kladno a Mladá Boleslav), ve Středočeském kraji došlo k výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10, tedy pro polétavý prach. Jedná se o překročení 24hodinového klouzavého průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

 

Děti držte raději doma, i přes krásné počasí

Ven na vzduch by tedy neměli chodit malé děti, staří lidé, nebo osoby s chronickými dýchacími problémy a srdečním onemocněním. „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ apeluje na řidiče hejtman kraje Miloš Petera. Smogová situace platí do odvolání.

 

Obce ve Středočeském kraji jsou jedny z nejznečištěnějších v celé republice, ale právě zde lidé dostanou vyšší dotace na nové kotle.

 

Seznam obcí, které jsou nejvíce znečištěné, si můžete přečíst na našem webu.