Rada Benešova odvolána, novým starostou je Petr Hostek

Diskuze zastupitelů na dnešním zasedání v divadle Na Poště
 

Neočekávaně dnes zastupitelsto odvolalo celou radu města a zvolilo nové členy. Starostou je  Petr Hostek (ČSSD), místostarosty Jiří Švadlena (ANO 2011) a Nataša Bruková za ČSSD.

Zastupitelstvo města Benešov se sešlo 4. ledna 2016 od 18. hodin v sále divadla Na Poště. Přítomno bylo 26 z celkového počtu 27 zastupitelů. Hlavním bodem mělo být schvalování rozpočtu. 

Změna programu

Hned v začátku požádal zastupitel Jiří Švadlena (ANO 2011) o změnu programu a zařazení bodu odvolání rady města, včetně starosty a obou místostarostů. Pro tuto změnu hlasovalo patnáct zastupitelů. V zápětí podává svou rezignaci na členství v radě města Pavel Dvořák (TOP 09).

Tajné hlasování

Po krátké přestávce navrhuje Jiří Švadlena, aby bylo hlasování o odvolání rady tajné, pro což zdvyhá ruku šestnáct zastupitelů. Po další krátké přestávce před 19. hodinou proběhne tajné hlasování.

Rada odvolána

Zastupitel Jaroslav Duras (ČSSD) vyhlašuje výsledek hlasování. Ze 26 odevzdaných hlasů je 16 pro odvolání vedení města. Odvolaný místostarosta Roman Tichnovský (ODS) a odvolaný starosta Jaroslav Hlavnička (Volba pro město) a následně též odvolaný místostarosta Zdeněk Zahradníček (Volba pro město) děkují občanům za zvolení.

Schůzi přebírá zastupitel Švadlena

Jiří Švadlena uvádí za hlavní důvod odvolání rady její špatnou komunikaci. Na to je schválen předsedajícím schůze. Na programu je volba nové rady a nadále schvalování rozpočtu. Do 20. hodiny je schválena volební komise a volební řád.

Sociálnědemokratický kandidát

ČSSD navrhuje na post starosty svého člena Petra Hostka. Ten sděluje, že je připraven se funkce ujmout a současně se vzdát nynější pozice ředitele Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Dále uvádí, že by rád hospodařil s vyrovnaným rozpočtem. Po osmé  hodině večerní je zvolen starostou počtem šestnácti zastupitelů a ujímá se řízení schůze.

Volba vedení

Prvním místostarostou je zvolen Jiří Švadlena (ANO 2011), druhou místostarostkou za ČSSD je Nataša Bruková. Radními se stávají Jiří Adam (ANO 2011), Jaroslava Jermanová (ANO 2011), Jaroslav Klusoň (ČSSD) a Blanka Raudová (ČSSD). Zastupitelstvo ještě stačilo schválit nový finanční a kontrolní výbor a před půl desátou večer je schůze ukončena. Příště se zastupitelstvo sejde 1. února.


Hobby