Ekologická havárie v Úvalech – benzinka zaneřádila okolí

Červeně označená místa představují vrty
  |  

Ekologická havárie v Úvalech má již celkem jasného viníka. Za průsak ropných látek totiž může s největší pravděpodobností blízká benzinka!

 

Prosakovala ropná látka

Při kopání základů haly Almecco v Úvalech pracovníci zjistili, že ze země prosakuje nepříjemná ropná látka. Město, které je vlastníkem tohoto pozemku, následně iniciovalo rozbor vytékající podzemní vody a také průzkumné vrty. Těchto vrtů bylo uskutečněno 5, vrtalo se do hloubky pěti metrů. Díky sondám zde odebrali 14 vzorků zemin a 3 vzorky podzemní vody. Kromě jednoho vrtu se zjistilo, že ve všech případech šlo o olejovitou kapalinu, která silně zapáchala.

 

Podezření se prokázalo, na vině je benzinka

Již na začátku průzkumu panovalo podezření, že znečištění pochází ze staré ekologické zátěže, kterou byly nádrže na pohonné hmoty benzinky, která zde stojí pěkných pár desetiletí. Výzkum právě tento předpoklad prokázal, čím blíže byly provedeny vrty k bývalým nádržím. To, že místo bylo těmito prosakujícími nádržemi znečištěno, se vědělo, město ovšem netušilo, že ropné látky prosákly až sem.

 

Sanace s problémy

Místo tedy čeká sanace, a ne sanace právě jednoduchá. Jedinou možností je totiž odtěžení kontaminovaných vrstev, a to až do hloubky tří metrů. Odtěžená půda se bude muset uložit na skladku a na místo se přiveze nová zemina. Navíc je pravděpodobné, že kontaminace prosakuje až do místa, kde stojí obytný dům. Také se má zde budovat nová splašková kanalizace. O dalším vývoji případu vás budeme informovat.