Obec, jež viděla vyrůstat Jana Palacha

Všetatský znak
Zobrazit fotogalerii (3)
20.01.2016 - 08:00   |  

Včera jsme si připomenuli život a smrt odvážného studenta Jana Palacha, dnes se vracíme k jeho životním počátkům. Na svět sice přišel v Praze, ale mládí prožil v blízkých Všetatech.

Zvěř zde lovili králové

Všetaty, městys s více než 2 tisíci obyvateli leží 13 km jihovýchodně od Mělníka. První písemná zmínka o jejich existenci pochází z dvacátých let 13. století, kdy patřily rodu Všetatských. Nejednalo se o rod příliš známý, ale jejich jména se objevují na rozličných úředních listinách až do poloviny 16. století. Po nich byla obec rozdělena mezi dva majitele – Rudolfa Hrušovského z Hrušova a na Všetatech a Jana Vrábského z Vrábí. Ten v roce 1574 postoupil pravděpodobně nepříliš ochotně své panství králi, oblast se stává lovištěm českých panovníků a po deseti letech přechází do císařských rukou k Brandýskému panství.

Významnou částí Všetat byla v minulosti rozsáhlá tvrz, ke které patřil panský dvůr a kovárna. Byla však za husitských válek vypálena a od roku 1584 již neexistuje. Na jejím místě vznikl tzv. svobodný dvůr.

Oběť i za naši svobodu

Všetaty však píší i svoji novodobou historii.  Pocházel z nich již zmíněný Jan Palach, mladý student, který před 47 lety obětoval svůj život na protest proti pasivitě občanů této země, cenzuře a násilí ze strany armád států Varšavské smlouvy, které svými tanky na více než dvacet let zastavily obrodný proces v naší zemi.

Jeho čin nesmí být nikdy zapomenut a nebude tak zapomenuto ani místo, které patří k jeho dětství, radostem a nadějím. Hrdinským činem Jana Palacha se tak i Všetaty staly součástí naší historie.

Čtěte také: Všetatský mučedník Jan Palach


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru