Chcete udělat dobrý skutek? Zajděte do domova na Chvalech povozit seniory!

Domov Bethseda uvítá dobrovolníky...
27.01.2016 - 22:27   |  

Domov pro seniory Bethesda se nachází v Horních Počernicích, své místo zde našlo na 33 seniorů, kterým právě vy můžete udělat radost. Jak?

Potěšte nechodící

Mezi klienty tohoto zařízení je totiž hned několik těch, kteří nemohou chodit. A těm by prý udělalo velkou radost, kdyby se našel někdo, kdo by je vyvezl za pěkného počasí ven a nechal by je, aby se nadýchali čerstvého vzduchu. Tuto službu občas poskytují dobrovolníci, kteří se ale objeví jednou, dvakrát a víckrát už nepřijdou.

 

Areál s posezením

Pokud budete mít tedy čas a chuť, zavolejte do zařízení Bethesda, která se nachází v areálu rehabilitační léčebny na Chvalech, v a domluvte se s nimi na této pomoci. Stačí, pokud klienty vezmete na projížďku po areálu léčebny, kde najdete třeba i jezírko s posezením.

 

A jak vzala léčebna svůj neobvyklý název? Poslechněmě si, co říká Bible: „V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil.“

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru