Úvaly jsou prý extrémně zadlužené. Podle starosty má dluh své historické příčiny

17.03.2016 - 15:42   |  

Na Facebooku se rozhořela bitva mezi starostou Úval a finančím výborem. Podle starosty je výbor k ničemu, podle výboru vedení město neúměrně zadlužuje...

Poměr dluhů k příjmu je 60%

Mezi finančním výborem a starostou Úval Petrem Boreckým došlo k rozepři. Poté, co starosta na jednání nazval výbor „k ničemu“ mu totiž členové výboru adresovali dopis. V tom mimo jiné uvádějí, že město má velmi nelichotivou dluhovou bilanci: „Máme dvojnásobný dluh na obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi. Poměr dluhu k průměru příjmů máme 60% (ostatní obce 22%). Doplňujeme, že rok 2015 končí tak jako rok 2014, se záporným hospodářským výsledkem.“

 

Členové výboru se prý ptají pozdě

Rozezlený starosta tvrdí, že dluh Úval je skutečně velký, ale tvrdí, že má své odůvodnění, které by měli členové výboru znát: „Ano, město má dluh. A nemalý. Ten dluh má své historické příčiny a členové finančního výboru by je měli znát. Od členů finančního výboru bych očekával, že pokud budou nějakým způsobem chtít hodnotit finanční zdraví města, budou určitě hovořit se zástupci financujících bank, případně ministerstva financí.“ Výbor se obává dalšího zadlužování města, podle starosty s těmito obavami přicházejí s křížkem po funuse: „Kde jste, vážení členové finančního výboru celý rok a čtvrt seděli, když kladete takové otázky? Vy neznáte rozpočet města? Jeho příjmy a výdaje? Vy nemáte přehled o majetku města?“ O tom, jak hodlají v Úvalech dluh řešit, se bohužel nezmínil.  


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru